עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשע"ד >> יום שני ט"ו אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כשיהודי עושה חס וחלילה עבירה, העבירה היא משלוש הקליפות הטמאות. להוציא את הלכלוך של העבירה מנשמתו של היהודי זו עבודה קשה. כי שלוש הקליפות הטמאות אין להן עליה, זאת אומרת, הן לא יכולות להפוך לטוב. הדבר היחיד שיכול לעזור במצב כזה הוא לבטל את הקליפות הטמאות. ביטול הקליפות הטמאות נעשה על ידי תשובה, תפילה, וצדקה, ואלוקים הטוב והרחום יסלח לכל פשעינו.
מילות התניא המקוריות:

כאשר כל הנשמה ונפש האלהית שבכל ישראל המתחלקת בפרטות לששים רבוא תקיים כל נפש פרטית כל תרי"ג מצות התורה שס"ה ל"ת להפריד שס"ה גידים של דם נפש החיונית שבגוף שלא יינקו ויקבלו חיות בעבירה זו מאחת משלש קליפות הטמאות לגמרי שמהן נשפעים שס"ה לא תעשה דאוריית' וענפיהן שהן מדרבנן ושוב לא תוכל נפש החיונית לעלות אל ה' אם נטמאה בטומאת השלש קליפות הטמאות שאין להן עליה לעולם כ"א ביטול והעברה לגמרי כמ"ש ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ ורמ"ח מצות עשה להמשיך אור א"ס ב"ה למטה להעלות לו ולקשר ולייחד בו כללות הנפש החיונית שברמ"ח אברי הגוף ביחוד גמור להיות לאחדים ממש כמו שעלה ברצונו ית' להיות לו דירה בתחתונים והם לו למרכבה כמו האבות.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

תרי"ג = 613
שס"ה ל"ת = 365
לא תעשה
שס"ה = 365
דאוריית' = דאורייתא
כ"א = כי אם
כמ"ש = כמו שכתוב
ורמ"ח = 248

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים