עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום ח' תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אדמו"ר הזקן מסביר לנו שאלוקים מתגלה דווקא ביסוד העפר, מדוע? העפר הוא כלום רק חול ואדמה. דווקא מהכלום של החול, יש בו את הכוח להצמיח עצים, פרחים, ירקות. כיצד מכלום צומחים דברים? בגלל שאלוקים מתגלה בעפר, אלוקים שולח מלאך לכל עשב וצמח שיברך אותו ויאמר לו 'גדל', לכל צמח וצמח באופן פרטי. מזה אנו לומדים קל וחומר, אם בעולם הצומח יש מלאך פרטי לכל צמח ואלוקים משגיח על כל צמח באופן פרטי, על אחת כמה וכמה לבני אדם ובטח ליהודי שהוא בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אלוקים משגיח על כל אחד ואחד באופן פרטי ואין 'מקרה' בעולם כלל!
 
מילות התניא המקוריות:

ועוד זאת יתר על כן על כל הנ"ל הארה דהארה דהארה וכל הנ"ל היא מראה כחה ויכלתה ביסוד העפר הגשמי בגילוי עצום ביתר עז מיסודות העליונים ממנו וגם מצבא השמים שאין בכחם ויכלתם להוציא יש מאין תמיד כיסוד העפר המצמיח תמיד יש מאין הם עשבים ואילנות (והמזל המכה ואומר גדל היינו לאחר שכבר צמח העשב ואינו אומר לו לצמוח מאין ליש אלא מקוטן לגודל ולשאת פרי כל מין ומין בפרטי פרטיות. אבל בטרם יצמח למי יאמר כל מזל ומזל לכל עשב ועשב בפרטי פרטיות) מהכח הצומח שבו שהוא אין ורוחני והם גשמיים ואין זאת אלא משום דרגלי א"ק מסתיימים בתחתית עשי' ותחת רגליו מאיר אור א"ס ב"ה הסובב כל עלמין בלי הפסק רב ביניהם רק עיגולי א"ק לבדו וגם הקו מאור א"ס המסתיים בסיום רגלי א"ק מאיר ממטה למעלה בבחי' אור חוזר כמו שהמלובש בא"א ואו"א וזו"נ דאצי' מאיר באור חוזר ממל' דאצי' ומל' דאצי' היא בחי' כתר ממטה למעלה ונעוץ תחלתן בסופן. וככה הוא בסיום הקו דאור א"ס המסתיים בסיום היושר דרגלי א"ק מאיר ממטה למעלה לבחי' אור הנשמה דמל' דמל' דעשיה שהוא אלקות ממש מחיצוניות הכלים דמל' דאצי'.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הנ"ל = הנאמר לעיל
א"ק = אדם קדמון
עשי' = עשיה
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
בבחי' = בבחינת
בא"א = באריך אנפין
ואו"א = ואבא ואמא
וזו"נ = וזכר ונקבה
דאצי' = דאצילות
ממל' = ממלכות 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים