עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשע"ד >> יום שני ח' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
אחרי שלמדנו בשיעור הקודם שהמעלה העיקרית בבריאה זה - שהיהודי שהוא בן של אלוקים ובצלם האלוקים. מובן למה כל כך חשוב שהיהודי [בצלם] יקיים מצוות מעשיות. כי להיות דתי בלב זה התעלות רק לרגע קטן ומיד אחר כך נופלים בתאוות חומריות. אבל כשיהודי מקפיד על קלה כבחמורה אז הוא מוריד עליו אור רוחני כל הזמן בתוך העולם הפיזי. והאור הרוחני הזה שומר עליו כל הזמן שלא יחטא. ועל זה התפלל משה רבינו חמש מאות וחמש עשרה תפילות, על קיום המצוות המעשיות באדמה הקדושה של ארץ ישראל.
מילות התניא המקוריות:
ובר מן כל דין אפי' בנשמה דאצי' אף שהיא מכלים דאצי' וכן בנפש רוח מכלים דיצי' עשי' הנה רחימו [אולי צ"ל דו"ר] שכליי' שלהם מעוררים ג"כ בכלים דיצי' עשי' בחי' העלאה ממטה למעלה באתערותא דלתתא וזהו בחי' הסתלקות לבד ח"ו. אבל בחי' המשכה מלמעלה למטה הוא ע"י מצות מעשיות דוקא להמשיך אור בכלים ובחיצונית הכלים דוקא שחיצוניות העליון יורד למטה ופנימיות התחתון עולה למעלה וז"ש בזהר פ' פקודי הנ"ל דאית סדורא כו' ושתיהן צורך גבוה העלאה והמשכה ע"י העלאת מ"ן מס"ג בבחי' עובדא ומלולא וזהו תכלית ההשתלשלו' להתגלות אור עליון למטה ולא לעלות התחתון למעלה שזה אינו אלא לפי שעה ואף גם זאת דוקא עליות הכלים לאורות עליונים היא מעלת השבת ויוה"כ. אבל לא עליות והסתלקות האורות ח"ו כמ"ש בפע"ח ונר"ן של האדם לגבי גופו בעוה"ז חשיבי כאורות לגבי כלים וכן דו"ר שכליים לגבי מצות מעשיות דוקא ולכן התפלל משרע"ה תפלות כמנין ואתחנן על קיום מצות מעשיות דוקא וה"ה לדבור גשמי של הלכותיהן.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

צ"ל = צריך להיות
דו"ר  = דחילו ורחימו
ג"כ = גם כן
ח"ו = חס ושלום
ע"י = על ידי
וז"ש = וזה שכתוב
הנ"ל = הנאמר לעיל
מ"ן = מיין נוקבין
ויוה"כ = ויום הכיפורים
ח"ו = חס ושלום
כמ"ש = כמו שכתוב
בפע"ח = בפרי עץ חיים
ונר"ן = ונפש, רוח, נשמה
בעוה"ז = בעולם הזה
משרע"ה = משה רבינו עליו השלום
וה"ה = והוא הדין
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים