עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום ח' אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בסיום פרק ל"א בתניא נותן לנו הרבי הזקן תרגיל לשמחה: אחרי שצעקנו אל האלוקים בתפילה, נחשוב שבאמת אלוקים זרק אותנו כאן לעולם החומרני שיש בו הרבה אפשרויות לחטוא, ומדוע? כדי שנתגבר ונוסיף אור. לכן נהיה בשמחה, כי הבעל הבית האמיתי רוצה שנהיה כאן בשמחה. לכן ננצח מתוך שמחה בעזרת השם.

מילות התניא המקוריות:

ולהיות בחי' תשובה זו ביתר שאת ויתר עז מעומקא דלבא וגם שמחת הנפש תהיה בתוספת אורה ושמחה כאשר ישיב אל לבו דעת ותבונה לנחמו מעצבונו ויגונו לאמר כנ"ל הן אמת כו' אך אני לא עשיתי את עצמי. ולמה עשה ה' כזאת להוריד חלק מאורו ית' הממלא וסובב כל עלמין וכולא קמי' כלא חשיב והלבישו במשכא דחויא וטפה סרוחה אין זה כי אם ירידה זו היא צורך עליה להעלות לה' כל נפש החיונית הבהמית שמקליפת נוגה וכל לבושיה הן בחי' מחשבה דבור ומעשה שלה ע"י התלבשותן במעשה דבור ומחשבת התורה [וכמ"ש לקמן ענין העלאה זו באריכות איך שהיא תכלית בריאת העולם] וא"כ איפוא זאת אעשה וזאת תהיה כל מגמתי כל ימי חלדי לכל בהן חיי רוחי ונפשי וכמ"ש אליך ה' נפשי אשא דהיינו לקשר מחשבתי ודבורי במחשבתו ודבורו ית' והן הן גופי הלכות הערוכו' לפנינו וכן מעשה במעשה המצות שלכן נקראת התורה משיבת נפש פי' למקורה ושרשה וע"ז נאמ' פקודי ה' ישרים משמחי לב:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינה
כנ"ל = כנאמר לעיל
קמי' = קמיא
ע"י = על ידי
וכמ"ש = וכמו שכתוב
וא"כ = ואם כן
ית' = יתברך
הערוכו' = הערוכות
פי' = פירוש
וע"ז = ועל זה
נאמ' = נאמר
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים