עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשע"ד >> יום שני ח' אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כדי להבין לעומק את המושג 'לעשות לו יתברך דירה בתחתונים' צריך להקדים תחילה משל מגוף האדם: לאדם יש רצונות, וכל רצון יש לו סיבה, הסיבה דוחפת את האדם, כמו כל דבר מוגבל. יש באדם תאווה, שהיא לא ניתנת להסבר – בלי סיבה. כמו מי שבוחר בצבע מסויים לצבוע את ביתו, הבחירה שלו היא לא מצד סיבה שדחפה אותו לצבע זה, אלא, משהו פנימי לא מוסבר, שרוצה דווקא צבע תכלת, לדוגמא.
מילות התניא המקוריות:

והנה תכלית השתלשלו' העולמו' וירידתם ממדרגה למדרגה אינו בשביל עולמות העליוני' הואיל ולהם ירידה מאור פניו ית' אלא התכלית הוא עו"הז התחתון שכך עלה ברצונו ית' להיות נחת רוח לפניו ית' כד אתכפיא ס"א ואתהפך חשוכא לנהורא שיאיר אור ה' אין סוף ב"ה במקום החשך והס"א של כל עוה"ז כולו ביתר שאת ויתר עז ויתרון אור מן החשך מהארתו בעולמות עליונים שמאיר שם ע"י לבושים והסתר פנים המסתירים ומעלימים אור א"ס ב"ה שלא יבטלו במציאות. 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

השתלשלו' = השתלשלות
העולמו' = העולמות
העליוני' = העליונים
ית' = יתברך
עוה"ז = עולם הזה
ס"א = סטרא אחרא
ב"ה = ברוך הוא
ע"י = על ידי
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים