עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשע"ד >> יום שני ו' טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

על ידי שכל היהודים שנמצאים בכנסת יחזרו בתשובה שלימה, גם שאר היהודים יחזרו בתשובה שלימה. כי מקור הרע של הבהמי נמצא לצערינו דווקא אצל רודפי שררה. כמובן גם רשעים מלאים מצוות כרימון, אבל חייבים להחזיר אותם בתשובה ויפה שעה אחת קודם. גם אלה שקוראים לעצמם חרדים בכנסת צריכים לחזור בתשובה עוד יותר. כי הם יודעים תורה ומכוונים למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן צריכים קודם ללמד אותם תניא ולהחזיר אותם בתשובה, ורק על ידי זה, הלא דתיים בכנסת יחזרו בתשובה, כאשר הם יראו איך יש אחדות בין לומדי תורה.
מילות התניא המקוריות:

וכן כל הדבורים וכל המחשבות אשר לא לה' המה ולרצונו ולעבודתו שזהו פי' לשון סטרא אחרא פי' צד אחר שאינו צד הקדושה וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקב"ה ואין הקב"ה שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתב' בין בפועל ממש כמלאכים עליונים בין בכח ככל איש ישראל למטה שבכחו להיות בטל ממש לגבי הקב"ה במסירת נפשו על קדושת ה'. ולכן אמרו רז"ל שאפי' אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה שרויה כו' וכל בי עשרה שכינתא שריא לעולם אבל כל מה שאינו בטל אצלו ית' אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו אינו מקבל חיות מקדושתו של הקב"ה מבחי' פנימית הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה אלא מבחי' אחוריים שיורדים ממדרגה למדרגה רבבות מדרגות בהשתלשלות העולמות דרך עלה ועלול וצמצומים רבים עד שנתמעט כל כך האור והחיות מיעוט אחר מיעוט עד שיכול להתצמצם ולהתלבש בבחי' גלות תוך אותו דבר הנפרד להחיותו ולקיימו מאין ליש שלא יחזור להיות אין ואפס כבתחלה מקודם שנברא
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

פי' = פירוש
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
יתב' = יברך
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
שאפי' = שאפילו
ית' = יתברך
מבחי' = מבחינה
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים