עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ג >> יום ו' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק י' למדנו שיהודי צריך לתת צדקה בלי גבול, כדי לגמור את ניקוי רושם החטא לגמרי ולהינצל מיסורים.
בפרק י"א ממשיך הרבי ומלמד אותנו: מה יעשה יהודי שרואה שנתן צדקה ובכל זאת יסורים באים עליו, איך לא יפול בעצבות?
מסביר הרבי הזקן: צריך לדעת שזה הסימן שנותנים לך מלמעלה, שאלוקים רוצה לשכון בך יהודי יקר. אלוקים שוכן רק אצל אדם שנמצא בשמחה למרות שלא הולך לו. לדוגמא: אתה עומד בבן גוריון ורוצה לעלות על טיסה ל – 770, לרבי ולא מעלים אותך לטיסה. זה סימן שאלוקים רוצה לשכון בתוכך על ידי הביטול העצמי שלך אליו יתברך. כנראה הרבי שליט"א רוצה שתסתובב בחגים ותעשה 'מבצעים' דווקא בארץ הקודש. רק כשחסיד חדור אמונה זו והוא בשמחה,  כמו בשמחת תורה ב- 770. על ידי שמחה זו ,מתגלה בו אור השם. כי אלוקים יוצר אותו כל רגע מאין ממש ליש ומציאות, אם אלוקים רוצה אותו בצורה ומצב כזה, סימן שזה הכי טוב בשבילו. כי הוא הרי עשה את כל ההשתדלות על פי דרכי התורה בכדי לעלות על המטוס, ואם הורידו אותו סימן שזה רק לטובתו, לכן ישמח בכל ליבו.  


מילות התניא המקוריות:
יא להשכילך בינה. כי לא זו הדרך ישכון אור ה' להיות חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני כי ע"ז ארז"ל בטל רצונך כו' דהיינו שיהי' רצונו בטל במציאות ולא יהיה לו שום רצון כלל בעניני עולם הזה כולם הנכללים בבני חיי ומזוני וכמארז"ל שע"כ אתה חי:
וביאור הענין הוא רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית דהיינו שהבריאה יש מאין הנק' ראשית חכמה והיא חכמתו שאינה מושגת לשום נברא הבריאה הזאת היא בכל עת ורגע שמתהוים כל הברואים יש מאין מחכמתו ית' המחיה את הכל וכשיתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש האיך יעלה על דעתו כי רע לו או שום יסורים מבני חיי ומזוני או שארי יסורין בעולם הרי האין שהיא חכמתו יתברך הוא מקור החיים והטוב והעונג והוא העדן שלמעלה מעוה"ב רק מפני שאינו מושג לכן נדמה לו רע או יסורים אבל באמת אין רע יורד מלמעלה והכל טוב רק שאינו מושג לגודלו ורב טובו וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם להאמין דלית אתר פנוי מיני' ובאור פני מלך חיים וע"כ עוז וחדוה במקומו הואיל והוא רק טוב כל היום

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"ז = על זה
ארז"ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה
שיהי' = שיהיה
וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה
שע"כ = שעל כן
הנק' = הנקרא
ית' = יתברך
מעוה"ב = מעולם הבא
מיני' = מיניה 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים