עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשע"ד >> יום שני ה' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסביר לנו הרבי הזקן: אם יהודי חטא, מאוד קשה לו לקיים את התרגיל המחשבתי הזה. מה יעשה אותו יהודי? דבר ראשון יתחרט על חטאיו ויקבל על עצמו החלטה טובה שלא לשוב ולחטוא. רק אז יבצע את התרגיל המחשבתי מפרק ט"ז בתניא כדי שיהיה בינוני עובד השם. ואלוקים יעיד עליו שלא עבר עבירה מימיו ולא יעבור בעתיד, כי הוא נהיה איש חדש על ידי שהוא חזר בתשובה מאהבה. 

מילות התניא המקוריות:

וזה כל האדם כי היום לעשותם כתיב שהיום הוא עולם המעשה דוקא ולמחר כו' כמ"ש במ"א. והמוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב ועל פיו ועל כל האברים שהם כלי המעשה אם לא מי שהוא רשע באמת כמארז"ל שהרשעים הם ברשות לבם ואין לבם ברשותם כלל וזה עונש על גודל ועוצם עונם ולא דברה תורה במתים אלו שבחייהם קרוים מתים כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד ה' בלי שיעשו תשובה על העבר תחלה לשבר הקליפו' שהם מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם לאביהם שבשמים ע"י שבירת לבו ומרירת נפשו על חטאיו כמ"ש בזהר על פסוק זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר וגו' שע"י לב נשבר נשברה רוח הטומאה דס"א [ע"ש פ' פינחס ד' ר"מ ופ' ויקרא ד' ח' וד' ה' ע"א ובפי' הרמ"ז שם] 
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמ"ש = כמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
הקליפו' = הקליפות
ע"י = על ידי
כמ"ש = כמו שכתוב
שע"י = שעל ידי
דס"א = דסטרא אחרא
ע"ש = עיין שם
פ' = פרשת
ד' = דף
ופ' = ופרשת
וד' = ודף
ע"א = עמוד א'
ובפי' = ובפיסקי
הרמ"ז = הרב רבינו משה זכות
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים