עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשע"ד >> יום שני ה' אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

התורה מדברת על הרוב, כך זה הטבע בבריאה שחברים עוזרים אחד לשני. על אחת כמה, שמלך גדול מתגלה לעני המנוול באשפה, ומוציא אותו ממצבו. ודאי שהעני יחזיר אהבה למלך. כך גם איתנו, עם ישראל. מלך מלכי המלכים מתגלה רק לעם ישראל, והוציא אותנו מהזבל- מצרים, ונתן לנו את תורתו. ודאי שנחזיר לו אהבה על ידי קיום תורתו.
  
מילות התניא המקוריות:

והנה זהו טבע הנהוג במדת כל אדם אף אם שניהם שוים במעלה ועל אחת כמה וכמה אם מלך גדול ורב מראה אהבתו הגדולה והעצומה לאיש הדיוט ונבזה ושפל אנשים ומנוול המוטל באשפה ויורד אליו ממקו' כבודו עם כל שריו יחדיו ומקימו ומרימו מאשפתו ומכניסו להיכלו היכל המלך חדר לפנים מחדר מקום שאין כל עבד ושר נכנס לשם ומתייחד עמו שם ביחוד וקירוב אמיתי וחיבוק ונישוק ואתדבקות רוחא ברוחא בכל לב ונפש עאכ"ו שתתעורר ממילא האהבה כפולה ומכופלת בלב ההדיוט ושפל אנשים הזה אל נפש המלך בהתקשרות הנפש ממש מלב ונפש מעומקא דלבא לאין קץ. ואף אם לבו כלב האבן המס ימס והיה למים ותשתפך נפשו כמים בכלות הנפש ממש לאהבת המלך:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

פי' = פירוש
ג"כ = גם כן
ממקו' = ממקום
עאכ"ו = על אחת כמה וכמה


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים