עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום ג' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בשיעור הקודם למדנו שנשמת היהודי רצונה לעלות למעלה, למקורה. ונשמת היהודי היא המבדילה בין היהודי לגוי. זו הסיבה שכל העמים מלפני 3327 שנה התערבבו אחד עם השני והתבטלו. גם עמי המזרח הרחוק התערבבו ונוצרו להם עמים שונים בתוכם ולמקוריים אין זכר. היות ומי שאין לו את הנשמה שהיא מקור החכמה להתבטל לאלוקים, זאת אומרת: מי שאין לו ביטול לאלוקים, האלוקים מבטל אותו. רק עם ישראל שמתבטל לאלוקים, אלוקים משאיר אותו לנצח. כמו שהרמב"ם אומר: אין כל ישראל מתים, אבל הרשעים שבעם ישראל שעושים חשבונות – שוטים. מה החשבון שלהם? הם חושבים, שרק  ביום כיפור צריך לשמור את קדושת היום, שמי שמחלל את היום הקדוש – יום כיפור, הוא מתנתק מאלוקים, לכן על יום כיפור הם מוסרים את הנפש. הם לא מבינים שאותו דבר צריך למסור את הנפש כל שבת, כדי לא להניע את המכונית, ולא להדליק אור ולא לדבר בסוללרי ובטלפון במשך השבת.


מילות התניא המקוריות:

וזהו כלל בכל סטרא דקדושה שאינו אלא מה שנמשך מחכמה שנק' קודש העליון הבטל במציאות באור א"ס ב"ה המלובש בו ואינו דבר בפני עצמו כנ"ל ולכן נקרא כ"ח מ"ה והוא הפך ממש מבחי' הקליפה וס"א שממנה נפשות אומות העולם דעבדין לגרמייהו ואמרין הב הב והלעיטני להיות יש ודבר בפני עצמו כנ"ל הפך בחי' החכמה ולכן נקראים מתים כי החכמה תחיה וכתיב ימותו ולא בחכמה. וכן הרשעים ופושעי ישראל קודם שבאו לידי נסיון לקדש השם כי בחי' החכמה שבנפש האלהית עם ניצוץ אלהות מאור א"ס ב"ה המלובש בה הם בבחי' גלות בגופם בנפש הבהמית מצד הקליפה שבחלל השמאלי שבלב המולכת ומושלת בגופם בסוד גלות השכינה כנ"ל. ולכן נקראת אהבה זו בנפש האלהית שרצונה וחפצה לדבק בה' חיי החיים ברוך הוא בשם אהבה מסותרת כי היא מסותרת ומכוסה בלבוש שק דקליפה בפושעי ישראל וממנה נכנס בהם רוח שטות לחטוא כמאמר רז"ל אין אדם חוטא כו'

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שנק' = שנקרא
א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
כנ"ל = כנזכר לעיל
מבחי' = מבחינת
וס"א = וסטרא אחרא
בחי' = בחינת
בבחי' = בבחינת
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים