עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ד >> יום שני ב' טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אפילו שהתורה מדברת על דברים פשוטים - אותם מילים פשוטות הם בדיוק אותם מילים שאיתם האלוקים יוצר את העולם. רק בסוד כמוס אפשר להבין את הדברים הפשוטים, שלעיניים הלא מיומנות נראים פשוטים, כי רק חכם נעלה ביותר יכול להוריד שכל גבוה מאוד לאדם פשוט. כמו שאנו רואים בספר הרמב"ם, שרק הרמב"ם בגלל גדולתו העצומה שאין לה אח וריע , יכל להוריד את התורה כולה ליהודי פשוט שבפשוטים. אותו דבר גם בנמשל: האלוקים היות שהוא חכם שאין כדוגמתו, רק הוא יכול לתת תורה שיהיו לה אותיות פשוטות שאיתם נברא העולם. לכן התורה יותר יקרה מהנשמה בעצמה. לכן אי אפשר בכלל להיות דתי בלב, אלא חייבים לקיים את התורה בפשטותה בפועל.

מילות התניא המקוריות:

ולכן נמשלה התורה למים מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך כך התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחכמתו יתברך ואורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד ולית מחשבה תפיסא ביה כלל. ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה שהן רוב מצות התורה ככולם והלכותיהן ובצרופי אותיות גשמיות בדיו על הספר עשרים וארבעה ספרים שבתורה נביאים וכתובים כדי שתהא כל מחשבה תפיסא בהן ואפי' בחי' דבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסא בהן ומתלבשת בהן ומאחר שהתורה ומצותיה מלבישים כל עשר בחי' הנפש וכל תרי"ג אבריה מראשה ועד רגלה הרי כולה צרורה בצרור החיים את ה' ממש ואור ה' ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה כמ"ש צורי אחסה בו וכתיב כצנה רצון תעטרנו שהוא רצונו וחכמתו יתברך המלובשים בתורתו ומצותיה.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ואפי' = ואפילו
בחי' = בחינת
תרי"ג = 613
כמ"ש = כמו שכתוב
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים