עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום א' תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק י"ט הסביר לנו הרבי הזקן שמשה רבינו ראה את החיצוניות של אלוקים בעין הגשמית, מה שלא זכו כל הצדיקים.
בפרק כ' ממשיך הרבי הזקן ומבאר לנו: אלוקים הוא אחד עם הכלים שהם חיצונים. שואל הרבי הזקן: הרי הכלים הם גבולים, ואור אין סוף הוא ללא גבול כלל, איך הפנימי מתאחד ממש עם החיצוני?
מתרץ הרבי הזקן: מצד האמת, הכלים בטלים ממש במציאות לאלוקים. היות והם מתבטלים עד שאין להם מציאות כלל, לכן, הם לא נקראים חיצונים באמת. כמו במשל של אור השמש: האור הוא לכאורה חיצוני. אבל, בגוף כדור השמש הוא לא נקרא מציאות עצמאית, הוא ממש בטל. כך כאן בעולם החומרני, הכל בטל לאלוקים כמו בגוף כדור השמש. בגלל הצמצום, אלוקים נותן לנבראים להרגיש את האגו שלהם. 

 
מילות התניא המקוריות:

כ איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד בהון. (פי' ע"ס דאצילות חיוהי הן האורות וגרמוהי הן הכלים שכולן אלקות משא"כ בבי"ע כו'). וצריך להבין היטב איך הא"ס חד עם גרמוהי הן הכלים הרי הכלים הן בבחי' גבול ותכלית כמ"ש בע"ח. אמנם הכוונה היא לומר שהן אלקות לברוא יש מאין כמו הא"ס ולא בבחי' השתלשלות עילה ועלול לבד ומ"ש הרמ"ק ענין השתלשלות עילה ועלול וכ"ה בזוה"ק פ' בראשית היינו בהשתלשלות הספירות בספירות עצמן (בבחי' הכלים) שנקראות בלי מה בס"י שאינן בבחי' יש ומהות מושג וכמו הא"ס דלית מחשבה תפיסא ביה כלל וכמ"ש ופני לא יראו ונבואת משה רבינו ע"ה והשגתו היתה מפרק עליון דנצח דז"א ובהשתלשלות העלול הוא מוקף מהעילה ובטל במציאות אצלו כזיו השמש בשמש כמ"ש בפרדס מהרמ"ק ואף גם צמצומים רבים מאד לא יועילו להיות גשם עב כעפר מהשתלשלות הרוחניות משכלים נבדלים אפילו של המלאכים אלא להיות רוח הבהמה מפני שור כמ"ש במ"א וע"ש
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

פי' = פירוש
ע"ס = עשר ספירות
משא"כ = מה שאין כן
בבי"ע = בבריאה, יצירה, עשיה
הא"ס = האין סוף
בבחי' = בבחינת
כמ"ש = כמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
ומ"ש = ומה שכתב
הרמ"ק = הרב רבנו משה קורדואירו
וכ"ה = וכן הוא
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
פ' = פרשת
בס"י = בספר יצירה
ע"ה = עליו השלום
דז"א = דזעיר אנפין
במ"א = במקום אחר
וע"ש = ועיין שם

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים