עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ד >> יום א' אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"ד בתניא ומבאר לנו: אהבת השם שלמדנו בתחילת הפרק, היא גם, להתאוות לראות את השגחת האלוקים יום יום, בחיים שלנו. זה גם לחשוב על יציאת מצרים. אלוקינו הוא אבינו האמיתי. אם נחשוב על התרגילים הללו, ונתעמק בהם שעה ארוכה, אז ליבנו יהיה מוצף באהבת אלוקים. כל התורה והמצוות שנקיים באותו יום, יהיו תורה לשמה, עם הבנה ומשמעות. דברי התורה יעלו לעולם של גן עדן העליון, והמצוות החומריות יתרוממו למעלה להיות מתחת כסא הכבוד, בגן עדן העליון.   
 
מילות התניא המקוריות:

והנה ב בחינות אהבות אלו אף שהן ירושה לנו מאבותינו וכמו טבע בנפשותינו וכן היראה הכלולה בהן שהיא לירא מליפרד ח"ו ממקור חיינו ואבינו האמיתי ב"ה אעפ"כ אינן נקראות בשם דחילו ורחימו טבעיים אלא כשהן במוחו ומחשבתו לבד ותעלומות לבו ואז מקומן בי"ס דיצירה ולשם הן מעלות עמהן התורה והמצות הבאות מחמתן ובסיבתן ,אבל כשהן בהתגלות לבו נקרא רעותא דלבא בזוהר ומקומן בע"ס דבריאה ולשם הן מעלות עמהו התורה והמצות הבאות מחמתן ,מפני שיציאתן מההעלם והסתר הלב אל בחינת גילוי היא ע"י הדעת ותקיעת המחשבה בחוזק והתבוננות עצומה מעומקא דלבא יתיר ותדיר בא"ס ב"ה איך הוא חיינו ממש ואבינו האמיתי ב"ה ומודעת זאת מ"ש בתיקונים כי בעולם הבריאה מקננת תמן אימא עילאה שהיא ההתבוננות באור א"ס חיי החיים ב"ה וכמאמר אליהו בינה ליבא ובה הלב מבין, ולא עוד אלא שב בחינות אהבות אלו הנ"ל הן כלולות מן בחינת אהבה רבה וגדולה ומעולה מדחילו ורחימו שכליים אשר האהבה נקראת לעיל בשם אהבת עולם  


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ח"ו  = חס ושלום
ב"ה = ברוך הוא
אעפ"כ = אף על פי כן
בי"ס = ב-י' ספירות
בע"ס = בעשר ספירות
ע"י = על ידי
בא"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
מ"ש = מה שכתוב 


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים