עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום ל' תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בליקוטי אמרים למדנו שבנפש האדם יש 10 ספירות. שלוש ספירות הם שכל, ושבע ספירות מידות. כל הספירות הם ישירות מאלוקים, כמו שכתוב: "ויפח באפיו נשמת חיים". כמו להבדיל שאדם מנפח בלון, הוא שם בתוך הבלון את האוויר שלו שיצא מראותיו. כך אלוקים כשיצר את האדם וגם כן כל תינוק שמתעבר ברחם אימו, אלוקים נופח בו נשמה מתוכו ממש. מתוך העשר ספירות, השלוש ספירות הראשונות ששיכות לשכל שהם: חכמה, בינה, ודעת הם כמו אבא ואמא של האדם. הם היסוד לקיומו של האדם. לאדם יש את שלושת המידות האלה, ולעומתו לחיות אין את המידות האלה. לכן, לאדם יש את כח הדיבור ולחיות אין את כח הדיבור. לכן, אדם צריך להשתמש בכח הדיבור שלו לדברים חיובים, הוא צריך להתפלל וללמוד דווקא על ידי הוצאת המילים מהפה, לא מספיק שקורא בעיניים ובלב, חייב להוציא מפיו את מילות התפילה.
 
מילות התניא המקוריות:

והנה נפש האדם ידוע לכל שהיא כלולה מי"ס חב"ד וכו' ואף שכולן מרוח פיו ית' כדכתיב ויפח באפיו כו' מ"מ דרך פרט חב"ד שבנפשו הן דוגמא לחב"ד שבי"ס המכונות בשם או"א ומדות אהבה ויראה וכו' שבנפשו הן דוגמא למדות שבי"ס הנקראות בשם ז"א וכח הדבור שבנפשו דוגמא לדבור העליון הנקרא בשם מלכות ושכינה ולכן כשמדבר ד"ת מעורר דבור העליון ליחד השכינה ומשום הכי קיי"ל בק"ש ובהמ"ז וד"ת לא יצא בהרהור בלא דבור:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מי"ס = מ- 10 ספירות
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
ית' = יתברך
מ"מ = מכל מקום
או"א = אבא ואמא
ז"א = זעיר אנפין
ד"ת = דברי תורה
קיי"ל = קיימא לן
בק"ש = בקריאת שמע
ובהמ"ז = וברכת המזון

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים