עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשע"ד >> יום שלישי כ' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אלוקים מעדיף את התורה והמצוות על כל הנבראים החיצונים. לכן  כשיהודי מניח תפילין, הוא בעצם התלבש עם אלוקים, כי הוא לבש מה שאלוקים אוהב ומעדיף. לכן דרך אותו יהודי דווקא, שולח אלוקים  חיות לכל הנבראים החיצוניים. כמו במשל, דווקא דרך גוף בריא אפשר לעבוד ולעשות כסף. כך דווקא על ידי יהודי שעושה את המצוות, הקב"ה מחיה את העולם. כמו הפתגם העממי: "העיקר הבריאות והתסרוקת", כי באמת בלי בריאות אי אפשר לעשות שום יצירה בעולם. כך בלי יהודים שלומדים תורה ומקיימים מצוות, אלוקים לא נותן חיים לעולמות. לכן אלוקים משאיר את בני ישראל לנצח. כמו שהרמב"ם כותב מהתלמוד: "אין כל ישראל מתים", כי בהם תלוי קיום כל העולם והם פנימיות הרצון האלוקי.

מילות התניא המקוריות:

וכן הלבוש החיצון של נפש האלהית שבאדם המקיים ועושה המצוה שהוא כח ובחי' המעשה שלה הוא מתלבש בחיות של מעשה המצוה ונעשה ג"כ כגוף לנשמה לרצון העליון ובטל אליו לגמרי ועל כן גם אברי גוף האדם המקיימים המצוה שכח ובחי' המעשה של נפש האלהית מלובש בהם בשעת מעשה וקיום המצוה הם נעשו מרכבה ממש לרצון העליון כגון היד המחלקת צדקה לעניים או עושה מצוה אחרת. ורגלים המהלכות לדבר מצוה וכן הפה ולשון שמדברי' דברי תורה והמוח שמהרהר בד"ת וי"ש ובגדולת ה' ב"ה. וזהו שארז"ל האבות הן הן המרכבה שכל אבריהם כולם היו קדושים ומובדלים מענייני עוה"ז ולא נעשו מרכבה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ובחי' = ובחינת
ג"כ = גם כן
שמדברי' = שמדברים
בד"ת = בדברי תורה
וי"ש = ויראת שמים
ב"ה = ברוך הוא
שארז"ל = שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
עוה"ז = עולם הזה
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים