עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשע"ד >> יום שלישי כ"ח אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בשיעור הקודם למדנו שהנשמה מתגלה הכי פחות במעשה וגורמת שהתענוג יהיה קטן. זו הסיבה שאנשים לא אוהבים לעשות, הם עושים רק כדי לקבל שכר. עם השכר הם יתענגו בלא לעשות, אלא, רק לצפות ולהשכיל דרך העיניים בלימוד החדש או הטיול שלעולם לא היתנסו בו לפני כן. אותו הדבר כביכול גם בלימוד התורה. משה רבינו באמת ראה את חיצוניות החכמה והגילוי האלוקי. לכן, נתן לעם ישראל את התורה. עם ישראל משיגים בתורה רק את חלק המעשה. לכן, לעם ישראל אין את התענוג העצמי של משה רבינו. 
 
מילות התניא המקוריות:

כן עד"ז ממש היא בחי' חכמתו ית' מה שיוכל להתפשט ממנה (להשפיע) [להתלבש] בתחתונים כולם הם כאין לגבי בחינת פנים המיוחד במאציל ב"ה דכולא קמיה כלא חשיב וההשפעה לכל הנבראים כולם שהם בעלי גבול ותכלית נחשבת ירידה וצמצום כביכול לגבי המאציל א"ס ב"ה עד"מ כמו שנחשבת ירידה וצמצום לשכל האדם המשכיל המצומצם באיזה עשיה גשמיות וחומרית ממש ולכן משה רבינו ע"ה שהשיג עד אחוריים דחכמה זכה שתנתן ע"י התורה שהיא נובלות חכמה שלמעלה פי' מה שנובל ממנה ויורד למטה ומתלבש בתורה גשמיות שלנו שעיקרה ותכליתה הוא קיום המצות ל"ת ועשה בפועל ומעשה ממש כמאמר היום לעשותם וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה והלומד שלא לעשות נוח לו שנהפכה שלייתו וכו' וכל אדם מוכרח להתגלגל עד שיקיים כל התרי"ג מצות בפועל ממש כנודע מהאריז"ל:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עד"ז = על דרך זה
ית' = יתברך
ע"ה = עליו השלום
ע"י = על ידי
ל"ת = לא תעשה
מהאריז"ל = מהרב אדוננו האלוקי רבי יצחק זכרונו לברכה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים