עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ג >> יום כ"ז כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 הנשמה האלוקית מתלבשת במלבושים. כמו שבן אדם לא יכול לצאת לרחוב ערום, כך הנשמה לא יכולה לצאת לעולם החומרני בלי להתלבש. קודם היא מתלבשת בלבוש שצמוד מאוד לנשמה  וממש מקבל זיעה מהנשמה - זה נקרא לבוש המחשבה. אחר כך היא מתלבשת בלבוש הדיבור שהוא מכסה על המחשבה, ואחר כך היא מתלבשת במעיל עליון שזה המעשה החומרי.
המעיל העליון מכסה על הדיבור,זאת אומרת שקודם האדם חושב דברי תורה אחר כך הוא מוציא את מה שלמד בפיו, ואז הוא מקיים את המצווה שהוציא בפיו במעשה. הכל תלוי באהבה כי רק כשהוא יודע מה הוא האלוקים במציאות, רק אז הוא יאהב אותו ויקיים את המצוות בלב שלם. רק  כשהוא יודע מה הוא האלוקים במציאות, רק אז הוא יתבייש לעשות עבירות. הכל תלוי בלמוד התורה כי אם לא ילמד איך ידע?


מילות התניא המקוריות:

פרק ד ועוד יש לכל נפש אלהית שלשה לבושים שהם מחשבה דבור ומעשה של תרי"ג מצות התורה שכשהאדם מקיים במעשה כל מצות מעשיות ובדבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצות והלכותיהן ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרד"ס התורה הרי כללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצות התורה ובפרטות בחי' חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרד"ס כפי יכולת השגתו ושרש נפשו למעלה. והמדות שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצות במעשה ובדבור שהוא ת"ת שכנגד כולן כי האהבה היא שרש כל רמ"ח מ"ע וממנה הן נמשכות ובלעדה אין להן קיום אמיתי כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם ה' וחפץ לדבקה בו באמת ואי אפשר לדבקה בו באמת כי אם בקיום רמ"ח פקודין שהם רמ"ח אברין דמלכא כביכול כמ"ש במקום אחר והיראה היא שרש לשס"ה לא תעשה כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקב"ה. או יראה פנימית מזו שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו ולעשות הרע בעיניו כל תועבת ה' אשר שנא הם הקליפות וסטרא אחרא אשר יניקתם מהאדם התחתון ואחיזתם בו הוא בשס"ה מצות לא תעשה.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 תרי"ג = 613 (מצוות)
פרד"ס = פשט, רמז, דרש, סוד
בחי' = בחינת
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
ת"ת = תלמוד תורה
רמ"ח מ"ע = 248 מצוות עשה
כמ"ש = כמו שכתוב
לשס"ה = ל-365
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים