עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשע"ד >> יום שלישי כ"ז אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בגוף האדם הבגדים מכסים את הגוף ואי אפשר לראות את עצם הגוף. מצד שני אי אפשר לצאת לרחוב ללא בגדים.  אם כן הבגדים שמכסים הם בעצם מגלים את האדם לזולת, כי ללא בגדים אי אפשר להתגלות לזולת. אותו דבר כביכול בנמשל: אלוקים לא מעונין להתגלות בעצמותו לנבראים ולכן הוא מתכסה בבגדים. מה הם הבגדים? כדור הארץ, השמש, הירח, והכוכבים, אש, רוח, מים ואדמה. כל אלו הם בגדים של אלוקים ובתוכם מסתתר הגוף העצום של אין סוף. על אף שאין לו גוף, אבל אין ברירה חייבים להביא את משל הגוף בכדי לסבר את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע.
  
מילות התניא המקוריות:

 כ"כ רק בלבושים רבים אשר א"ס ב"ה מלביש בהם החיות והאור אשר ממשיך ומאיר להם להחיותם וכ"כ עצמו וגברו הלבושים אשר א"ס ב"ה מלביש ומסתיר בהם האור והחיות עד אשר ברא בו עוה"ז החומרי והגשמי ממש ומהווהו ומחייהו בחיות ואור אשר ממשיך ומאיר לו אור המלובש ומכוסה ומוסתר בתוך הלבושים הרבים והעצומים המעלימים ומסתירי' האור והחיות עד שאין נראה ונגלה שום אור וחיות רק דברים חומריים וגשמיים ונראים מתים אך בתוכם יש אור וחיות המהוה אותם מאין ליש תמיד שלא יחזרו להיות אין ואפס כשהיו ואור זה הוא מא"ס ב"ה רק שנתלבש בלבושים רבים וכמ"ש בע"ח שאור וחיות כדור הארץ החומרי הנראה לעיני בשר הוא ממלכות דמלכות דעשיה ובתוכה מלכות דיצירה:
בדפוסים הקודמים הי' כתוב "מלכות דמלכות דעשיה" ונ"ל דצ"ל "מלכות דיצירה" וכ"ה באגה"ק סי' כ"ה המתחיל להבין אמרי בינה כו'. נמצא לפנינו גוף כתי"ק].:
וכו' עד שבתוך כולן י"ס דאצילות המיוחדות במאצילן א"ס ב"ה:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כ"כ = כל כך
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
עוה"ז = עולם הזה
ומסתירי' = ומסתירים
בע"ח = בעץ חיים
הי' = היה
ונ"ל = ונראה לי
דצ"ל = דצריך להיות
וכ"ה = וכן הוא
באגה"ק = באגרת הקודש
סי' = סימן
כתי"ק = כתב יד קודשו
י"ס = י' ספירות

 
     

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים