עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום כ"ה שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן מסיים את פרק כ"ז בתניא, הבינוני צריך להיות תמיד בשמחה, כי עבודת השם היא לא כל כך קשה. אפילו אם אתה סותם את הפה, ולא מדבר מה שמתחשק לך זה גם מצוה. על ידי זה אלוקים יבוא לשכון בקרבך ויתן לך כוחות כאלה שתוכל להתמודד עם דברים יותר קשים. העיקר, שברגע שאתה עושה מה שלא בא לך, תחשוב: 'אני עושה מה שלא בא לי, כי אני רוצה להיות עובד השם'. זה תרגיל מחשבתי שיתן לך כוח להתגבר על כל התאוות.
דהיינו, אם בא לך לאכול עכשיו, תאמר לעצמך: 'עכשיו אני לא הולך לאכול, אלא רק עוד חמש דקות אלך לאכול, כי אני רוצה להיות עובד השם. זה יביא לך שמחה וכח למשך כל היום רק ממחשבה קטנה זו. זה מסביר גם את המושג אתכפיא – אתה כופה את יצרך, את הרצון שלך, בין אם זה דבר אסור ובין אם זה דבר מותר כמו אכילה, שאז אתה דוחה את האכילה לזמן מה – דחיית סיפוקים. 

מילות התניא המקוריות:

ולא עוד אלא אפי' בדברים המותרים לגמרי כל מה שהאדם זובח יצרו אפי' שעה קלה ומתכוין לאכפיא לס"א שבחלל השמאלי כגון שחפץ לאכול ומאחר סעודתו עד לאחר שעה או פחות ועוסק בתורה באותה שעה. כדאיתא בגמ' שעה רביעית מאכל כל אדם שעה ששית מאכל ת"ח. והיו מרעיבים עצמם שתי שעות לכוונה זו אף שגם אחר הסעודה היו לומדים כל היום. וכן אם בולם פיו מלדבר דברים שלבו מתאוה מאד לדברם מענייני העולם וכן בהרהורי מחשבתו אפי' במעט מזעיר דאתכפיא ס"א לתתא אסתלק יקרא דקב"ה וקדושתו לעילא הרבה ומקדושה זו נמשכת קדושה עליונה על האדם למטה לסייעו סיוע רב ועצום לעבודתו ית'. וז"ש רז"ל אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה לבד מה שמקיים מצות עשה של תורה והתקדשתם וכו' כשמקדש עצמו במותר לו ופי' והתקדשתם שתעשו עצמכם קדושים כלומר אף שבאמת אינו קדוש ומובדל מס"א כי היא בתקפה ובגבורתה כתולדתה בחלל השמאלי רק שכובש יצרו ומקדש עצמו. והייתם קדושים כלומר סופו להיות קדוש ומובדל באמת מהס"א ע"י שמקדשים אותו הרבה מלמעלה ומסייעים אותו לגרשה מלבו מעט מעט:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 אפי' = אפילו
לס"א = לסטרא אחרא
בגמ' = בגמרא
ת"ח = תלמיד חכם
דקב"ה = דקודשא בריך הוא
ית' = יתברך
וז"ש = וזה שכתוב
רז"ל = רבותינו זכרם לברכה
ופי' = ופירש
ע"י = על ידי
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים