עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשע"ד >> יום שלישי כ"ג אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק ל"ח בתניא: גם כשהמורה בכיתה לא מגלה לתלמידים את מה שהוא באמת יודע. כי אם הוא היה מגלה להם, הם היו יוצאים מהכלים, ולא היו יכולים להבין כלום. אבל, בכל זאת ישנם תלמידים מובחרים שהוא כן רשאי לגלות להם. אותו הדבר אצל ריבונו של עולם: כל העולם אצלו לא חשוב ממש, אבל בכל זאת הוא רוצה לגלות את אורו, בצורה של חיות מאירה, דווקא דרך מצוות שעושים אותם בכוונה גדולה. כמו תלמיד חכם, שהרבי מגלה לו דווקא, את סודות התורה.

מילות התניא המקוריות:

ואף שבשניהם אור אחד שוה בבחי' הסתר פנים ולבושי' שוים שהאור מסתתר ומתעלם ומתלבש בו כי שניהם הם מעוה"ז שבכללותו מסתתר בשוה האור והחיות שמרוח פיו ית' בבחי' הסתר פנים וירידת המדרגות בהשתלשלות העולמות ממדרגה למדרגה בצמצומים רבים ועצומים עד שנתלבש בקליפת נוגה להחיות כללות עוה"ז החומרי דהיינו כל דברים המותרים והטהורים שבעולם הזה וממנה ועל ידה מושפעים דברים הטמאים כי היא בחי' ממוצעת כנ"ל אעפ"כ ההארה שהיא המשכת החיות אשר ה' מאיר ומחיה דרך לבוש זה אינה שוה בכולן בבחי' צמצום והתפשטות

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בבחי' = בבחינת
ולבושי' = ולבושיה
מעוה"ז = מהעולם הזה
ית' = יתברך
כנ"ל = כנאמר לעיל
אעפ"כ = אף על פי כן

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים