עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אב תשע"ד >> יום שלישי כ"ג אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק ו' למדנו שצריך לרחם על העני, ואז אלוקים ירחם עליך. מידת הרחמנות שייכת ליעקב כמו שכתוב: 'כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו'.
בפרק ז' שואל הרבי הזקן: מדוע קוראים לאלוקים חלק, האם האלוקים מתחלק לחלקים, הרי הוא אין סוף שאין לו התחלה ולחלקים יש התחלה וסוף?
מתרץ על זה הרבי הזקן: היות והנבראים לא יכולים לתפוס באין סוף, אלוקים הוא כל יכול וצמצם את עצמו לחלקים בכדי שכל אחד מעם ישראל יוכל לתפוס בו. 

 
מילות התניא המקוריות:

ז אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו כו' ה' מנת חלקי וכוסי וגו'. חבלים נפלו לי וגו'. להבין לשון חלקנו וגורלנו צריך לבאר היטב לשון השגור במארז"ל אין לו חלק באלהי ישראל כי הגם דלכאורה לא שייך לשון חלק כלל באלקות יתברך שאינו מתחלק לחלקים ח"ו. אך הענין כמ"ש ביעקב ויקרא לו אל אלהי ישראל פירוש כי הנה באמת הקב"ה כשמו כן הוא כי אף דאיהו ממכ"ע עליונים ותחתונים מרום המעלות עד מתחת לארץ הלזו החומרית כמ"ש הלא את השמים ואת הארץ אני מלא אני ממש דהיינו מהותו ועצמותו כביכול ולא כבודו לבד אעפ"כ הוא קדוש ומובדל מעליונים ותחתונים ואינו נתפס כלל בתוכם ח"ו כתפיסת נשמת האדם בגופו עד"מ כמ"ש במ"א באריכות. ולזאת לא היו יכולים לקבל חיותם ממהותו ועצמותו לבדו כביכול רק התפשטות החיות אשר הקב"ה מחיה עליונים ותחתונים הוא עד"מ כמו הארה מאירה משמו יתברך שהוא ושמו אחד וכמ"ש כי נשגב שמו לבדו רק זיוו והודו על ארץ ושמים וגו'. והארה זו מתלבשת ממש בעליונים ותחתונים להחיותם ונתפסת בתוכם על ידי ממוצעים רבים וצמצומים רבים ועצומים בהשתלשלות המדרגות דרך עלה ועלול וכו'.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

במארז"ל = במאמר רבותינו זכרום לברכה
ח"ו = חס ושלום 
כמ"ש = כמו שכתוב
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ממכ"ע = ממלא כל עלמין
אעפ"כ = אף על פי כן
עד"מ = על דרך משל
במ"א = במקום אחר


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים