עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשע"ד >> יום שלישי כ"ג כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

חוזר הרבי הזקן ומסביר שהסיבה להדפסת הספר התניא היא: היות שהמתנגדים התחילו לזייף דברים בשמו, לכן הוא מוכרח להדפיס את האמת בריש גלי. 'כל הזכויות שמורות' לדפסים רק לחמש שנים בלבד ולא לנצח כי דרך התורה היא לא למנוע תורה בחינם. רק המדפיסים צריכים לכסות את הוצאות הנייר וכח העבודה בלבד, אבל התורה היא בחינם כמו שאני למדתי בחינם כך אני מלמד בחינם. לכן אחרי חמש שנים כל מי שרוצה בעולם יכול להדפיס את ספר התניא, ללא כל הזכויות שמורות. כי מי שעושה כל הזכויות שמורות לנצח הולך בחוקות הגויים וכתוב בתורה 'ובחוקותיהם לא תילכו'.

מילות התניא המקוריות:

 והנה אחר שנתפשטו הקונטריסים הנ"ל בקרב כל אנ"ש הנ"ל בהעתקות רבות מידי סופרים שונים ומשונים הנה ע"י ריבוי ההעתקות שונות רבו כמו רבו הט"ס במאוד מאוד ולזאת נדבה רוחם של אנשים אפרתים הנקובים הנ"ל מע"ל לטורח בגופם ומאודם להביא את הקונטריסים הנ"ל לבית הדפוס מנוקים מכל סיג וט"ס ומוגהים היטב ואמינא לפעלא טבא יישר חילא ולהיות כי מקרא מלא דבר הכתוב ארור מסיג גבול רעהו וארור בו קללה בו נידוי ח"ו וכו' ע"כ כיהודה ועוד לקרא קאתינא למשדי גודא רבא על כל המדפיסים שלא להדפיס קונטריסים הנ"ל לא על ידי עצמן ולא על ידי גירא דילהון בלתי רשות הנקובים הנ"ל משך חמש שנים מיום כלות הדפוס ולשומעים יונעם ותבוא ברכת טוב כה דברי המלקט ליקוטי אמרים הנ"ל:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הנ"ל = הנאמר לעיל
ע"י = על ידי
הט"ס = הטעויות סופרים
מע"ל = מעבר לדף
ע"כ = על כן
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים