עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ג >> יום כ"א אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק ט"ו ב'איגרת הקודש' שבתניא ומבאר לנו: כשהיהודי לומד על גדולת השם מתוך החסידות, לא כל הדיעות שוות. יש חסיד שבגלל התקשרותו הגדולה ללימוד, הוא מגיע לאהבת השם, הוא יעזוב כל אשר לו כל עסקיו יסגרו, הוא יהיה בינוני המתפלל כל היום כולו, זה נקרא אהבה רבה. דהיינו, אין עולם בכלל.
יש חסיד שההתקשרות שלו ללימוד היא פחותה. לכן, הוא אוהב את השם בגלוי רק בזמן התפילה ולימוד התורה. אבל, כשהוא יוצא לרחוב הוא כבר מתלבש בלבוש אמריקאי. זה נקרא אהבה זוטא.
כן הוא לגבי הפחד מהחטא. יש מי שעל ידי העמקה בלימוד הוא לא מתבייש לחטוא, זוהי דרגה גבוהה ביראת השם.
יש שהלימוד לא כל כך בהעמקה והתקשרות, לכן הוא רק מפחד שחס וחלילה הוא לא ינזק מהחטא, זה דרגת יראה. דרגת יראה שייכת לנשים וילדים כפי שמבאר הרמב"ם.
לכן, מבקש הרבי הזקן ללמוד הרבה חסידות מתוך התקשרות. דהיינו, לסגור את התניא בסיום הלימוד ולשאול את עצמו: מה למדתי היום שיעזור לי בחיי היום יום. רק על ידי אכפתיות מהלימוד אפשר להגיע למסקנות לתיקון החיים הפשוטים, ועל ידי זה ניתן להגיע לאהבה רבה בעזרת השם. 

מילות התניא המקוריות:
ומקור ושורש כל המדות הן מחב"ד דהיינו החכמה היא מקור השכל המשיג את ה' וחכמתו וגדולתו ומדותיו הקדושות שמנהיג ומחיה בהן כל העולמות עליונים ותחתונים ובינה היא ההתבוננות בהשגה זו באורך ורוחב ועומק בינתו להבין דבר מתוך דבר ולהוליד מהשגה זו תולדותיה שהן מדות אהוי"ר ושארי מדות הנולדות בנפש האלהית המשכלת ומתבוננת בגדולת ה' כי לגדולתו אין חקר ויש בחי' גדולת ה' שע"י התבוננות הנפש האלהית בה תפול עליה אימתה ופחד שהיא יראה תתאה שהיא בחינת מלכות ויש בחי' גדולת ה' שממנה באה יראה עילאה יראה בושת ויש בחינה שממנה באה אהבה רבה ויש בחינה שממנה באה אהבה זוטא וכן במדות החיצוניות שהן חסד כו' ובכולן צריך להיות מלובש בהן בחינת הדעת שהוא בחינת התקשרות הנפש הקשורה ותקועה בהשגה זו שמשגת איזה ענין מגדולת ה' שממנה נולדה בה איזה מדה מהמדות כי בהיסח הדעת כרגע מהשגה זו מסתלקת ג"כ המדה הנולדה ממנה מהגילוי בנפש אל ההעלם להיות בה בכח ולא בפועל ולכן נקרא הזיווג בלשון דעת מפני שהוא לשון התקשרות וזהו בחי' דעת תחתון [נ"א הדעת התחתון] המתפשט במדות ומתלבש בהן להחיותן ולקיימן ויש בחינת דעת העליון שהוא בחינת התקשרות וחיבור מקור השכל המשיג עומק המושג שהוא כנקודה וכברק המבריק על שכלו שיתפשט למטה ויבא עומק המושג לידי הבנה בהרחבת הביאור באורך ורוחב שהיא בחינת בינה הנק' רחובות הנהר כמו שיתבאר במקומו:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מחב"ד = מחכמה, בינה, דעת
אהוי"ר = אהבה ויראה
בחי' = בחינת
שע"י = שעל ידי
ג"כ = גם כן
נ"א = נוסח אחר
הנק' = הנקרא

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים