עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשע"ד >> יום שלישי כ' אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כשיהודי מפנים וחושב על אהבת אלוקים אליו, כך גם תתעורר אהבתו לאלוקים. כמו שאדם מסתכל בנחל מים ובבואתו משתקפת אליו, כך גם פה ישנה אהבה חוזרת מצד האדם לאלוקיו. איך אדם מבטא את אהבתו לאלוקים? על ידי קיום מצוות האלוקים ולימוד תורתו. נשיקה היא ביטוי לאהבה, כשיהודי לומד תורה, הוא מתנשק עם אלוקים. אהבתו מתבטאת בלימוד התורה.
  
מילות התניא המקוריות:

והנה כאשר ישים המשכיל אלה הדברים אל עומקא דלבא ומוחא אזי ממילא כמים הפנים לפנים תתלהט נפשו ותתלבש ברוח נדיבה להתנדב להניח ולעזוב כל אשר לו מנגד ורק לדבקה בו ית' וליכלל באורו בדביקה חשיקה וכו' בבחי' נשיקין ואתדבקות רוחא ברוחא כנ"ל. אך איך היא בחי' אתדבקות רוחא ברוחא לזה אמר והיו הדברים האלה כו' על לבבך ודברת בם כו' וכמ"ש בע"ח שיחוד הנשיקין עיקרו הוא יחוד חב"ד בחב"ד והוא עיון התורה והפה הוא מוצא הרוח וגילויו בבחי' גילוי והיינו בחי' הדבור בד"ת.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ית' = יתברך
בבחי' = בבחינת
כנ"ל = כנאמר לעיל
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
בד"ת = בדברי תורה

      

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים