עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש חשוון תשע"ד >> יום שלישי י"ח חשוון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ובדיוק כמו שפרה אדומה מכפרת על מי שנגע במת גם אם נגע בכוונה תחילה על מנת להיות טמא. אותו הדבר המוות של מרים אחות משה כיפרה גם על היהודים שעשו עבירות במתכוון. אפילו שקרבן רגיל שמביאים לבית המקדש לא מכפר אלא אם כן החטא נעשה ללא כוונה, בכל זאת פרה אדומה מכפרת כמו מיתת הצדיקים גם על טומאה שנעשתה בכוונה תחילה. ולכן התורה כתבה את שני העינינים הללו יחד פטירת מרים ואחר כך מצוות פרה אדומה לומר לנו ששניהם מכפרים גם על עוונות קשים מאוד.
מילות התניא המקוריות:
והנה מודעת זאת דאבא יונק ממזל השמיני כו' והוא תיקון ונוצר אותיות רצון והיא ג"כ עת רצון המתגלה ומאיר בבחי' גילוי מלמעלה למטה בעת פטירת צדיקי עליון עובדי ה' באהבה במסירת נפשם לה' בחייהם ערבית ושחרית בק"ש שעי"ז היו מעלים מ"נ לאו"א בק"ש כידוע. (וכן בת"ת דמחכמה נפקא) ועי"ז היו נמשכים ויורדים בחי' מ"ד מתיקון ונוצר חסד והם הם המאירים בבחי' גילוי בפטירתם כנודע שכל עמל האדם שעמלה נפשו בחייו למעלה בבחי' העלם והסתר מתגלה ומאיר בבחי' גילוי מלמעלה למטה בעת פטירתו והנה ע"י גילוי הארת תיקון ונוצר חסד בפטירתן מאיר חסד ה' מעולם עד עולם על יראיו ופועל ישועות בקרב הארץ לכפר על עון הדור אף גם על הזדונות שהן מג' קליפות הטמאות שלמטה מנוגה לפי שמזל דנוצר ממו"ס דא"א מקור הבירורים ואתהפכא חשוכא דשבירת הכלים לנהורא דעולם התיקון. משא"כ בקרבנות שע"ג המזבח שאינן מכפרים אלא על השגגות שהן מהתגברות נפש הבהמית שמנוגה כמ"ש בלקוטי תורה פ' ויקרא ולכן נסמכה לפ' פרה דוקא מה פרה וכו' ובילקוט פ' שמיני הגי' מי חטאת וכו':
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ג"כ = גם כן
בבחי' = בבחינת
בק"ש = בקריאת שמע
שעי"ז = שעל ידי זה
מ"נ = מיין נוקבין
לאו"א = לאבא ואמא
בת"ת = בתלמוד תורה
מ"ד = מיין דכורין
ע"י = על ידי
מג' = מ-3
ממו"ס = ממוחא סתימא
דא"א = דאריך אנפין
משא"כ = מה שאין כן
שע"ג = שעל גבי
כמ"ש = כמו שכתוב
פ' = פרשת
הגי' = הגירסא
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים