עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ד >> יום י"ז אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

לפעמים השליח, זה שמנהל את הבית חב"ד רואה שלא משתלם לו לתת ליהודי ספרדי לקרוא בתורה, אבל הוא מנצח את היצר ובכל זאת נותן לו לקרוא בתורה בציבור - זה כוח הנצח שבנשמה.
לפעמים השליח מגיע למצבים מביכים, לדוגמא: אשה תרמה לו מליון שקל, היא רוצה ללחוץ את ידו מתוך רצון של כבוד והערכה, ואז הוא מסביר לה שעל פי ההלכה הוא אינו רשאי. זוהי דרגת ההוד של הנשמה.
כשלשליח איכפת לו ממשפחתו,  הוא מקדיש להם זמן. האיתכפיא (הוא כופה את יצרו) שלו גורמת תענוג עליון אצל אלוקים והרבי מלך המשיח. לכן, הרבי יעשה שעוד יהודים יחזרו בתשובה דרך הבית חב"ד של אותו שליח שלא מזניח את ילדיו שלו. על אף שבבית אף אחד לא מפרסם את יקר פועלו, דהיינו אשתו לא כותבת בעיתונים שבעלה השליח הדגול עוזר לה בעבודות הבית עם הילדים, ובכל זאת אותו שליח עוזר בבית. זה דרגת היסוד של הנשמה.
כשהשליח מוסיף בשיעורי תורה, ומצרף עוד יהודים שישתתפו. זוהי דרגת המלכות של הנשמה. 

 
מילות התניא המקוריות:

והנה מדות אלו הן בחי' חיצוניות שבנפש ובתוכן מלובשות מדות פנימיות שהן בחי' אהוי"ר כו' דהיינו עד"מ באב המשפיע לבנו מחמת אהבתו ומונע השפעתו מפחדו ויראתו שלא יבא לידי מכשול ח"ו. ומקור ושרש מדות אלו הפנימיות והחיצוניות הוא מחב"ד שבנפשו כי לפי שכל האדם כך הן מדותיו כנראה בחוש שהקטן שהחב"ד שלו הן בבחי' קטנות כך כל מדותיו הן בדברים קטני הערך וגם בגדולים לפי שכלו יהולל איש כי לפי רוב חכמתו כך הוא רוב אהבתו וחסדו וכן שאר כל מדותיו פנימיות וחיצוניות מקורן הוא מחב"ד שבו והעיקר הוא הדעת שבו הנמשך מבחי' החו"ב שבו כנראה בחוש כי לפי שינוי דעות בני אדם
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ובחי' = ובחינת
בכי"ק = בכתב יד קודש
אדמו"ר = אדוננו מורנו ורבינו
צ"צ נ"ע = צמח דצק נשמתו עדן
סעי' = סעיף
פא"פ = פעם אחר פעם
ע"י = על ידי
ועי"ז = ועל ידי זה
שית' = שיתבאר
אהוי"ר = אהבה ויראה
ח"ו = חס ושלום
מחב"ד = מחכמה, בינה, דעת
החו"ב = החכמה והבינה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים