עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשפ"ד >> יום י"ב אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק ל"ז בתניא, ממשיך הרבי הזקן לעודד את היהודי הבינוני: דע לך שכל ההתגלות של הרבי שליט"א תלויה בך. כי האור הגדול של לעתיד לבוא, מקבל מהאורות הקטנים שאתה יוצר על ידי כל פעולה של מבצעים. אם השפעת על יהודי לעשות אור קטן ממצווה, אתה שותף לאור הגדול שיתגלה לעתיד לבוא. הכל תלוי בפעולות הקטנות הללו של המבצעים עליהם מכריז הרבי שליט"א. 
מילות התניא המקוריות:

פרק לז
והנה תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים שהוא גילוי אור א"ס ב"ה בעו"הז הגשמי תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות כי הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור א"ס ב"ה מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות עוה"ז בדבר שהיה תחלה תחת ממשלת קליפת נוגה ומקבל חיותה ממנה שהם כל דברים הטהורים ומותרי' שנעשית בהם המצוה מעשיית כגון קלף התפילין ומזוזה וספר תורה וכמאמר רז"ל לא הוכשר למלאכת שמים אלא טהורים ומותרים בפיך. וכן אתרוג שאינו ערלה:
הגהה (שהערלה היא משלש קליפות הטמאות לגמרי שאין להם עליה לעולם כמ"ש בע"ח וכן כל מצוה הבאה בעבירה ח"ו):


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
בעוה"ז = בעולם הזה
ומותרי' = ומותרים
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
כמ"ש = כמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
ח"ו = חס ושלום

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים