עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ד >> יום ט' תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק כ' ב'איגרת הקודש' שבתניא: המצוות כפי שהם בעולם האצילות, הם במדרגה יותר גבוהה מהתורה והלימוד עצמו. אבל, כשהמצוות יורדות לעולם התחתון להעשות בגשמיות, התורה היא למעלה מן המצוות. כי בשם ה' י-ה-ו-ה, ה-ו' מלמד על התורה, וההא האחרונה על המצוות.
מדוע למעלה זה הפוך?
מתרץ הרבי הזקן: המצוות הם החותמת של אלוקים. חותמת בולטת עושה שקע בנחתם. היות, והמצוות בולטות בעולם העליון מרוב קדושתן - הנחתם שחתמו עליו. דהיינו, העולם התחתון מקבל את זה שוקע. זאת אומרת, לא מורגש, כמו התורה כאן בעולם שלנו. לכן, בעולם שלנו גדול התלמוד שיביא בסוף, מעשה. זה הפירוש של: 'סוף מעשה במחשבה תחילה'.

מילות התניא המקוריות:
ובזה יובן היות המצות במל' ה' של שם הוי' והתורה בז"א וא"ו של שם הוי'. הגם שלמעלה בא"א המצות הן בגולגלתא בלבנונית היא האורחא דבפלגותא דשערי דמתפלגא לתרי"ג אורחין דאורייתא שבז"א ושרש התורה דנפקא מח"ע הוא במו"ס דא"א והיינו החכמה דטעמי המצות אלא שהוא כחותם המתהפך ונעוץ תחלתן בסופן הוא כח הא"ס ב"ה לברוא יש מאין ולא ע"י עילה ועלול שיהיה העלול מוקף מעילתו ובטל במציאות רק יהיה היש דבר נפרד מאלקות בכדי שיהיה המאציל ב"ה מלך על כל הנפרדים ע"י שיקיימו מצותיו שיצוה עליהם וסוף מעשה במחשבה תחלה ולכן אמרו בירושלמי ולית ליה לר"ש שמפסיק ללולב וכו' וכל הלומד שלא לעשות נוח לו שנתהפכה שלייתו ע"פ וכו' כי השליא נוצרה תחלה מהטיפה והיא לבדה היתה עיקר הולד עד מ' יום שהתחילה צורת הולד. וככה המצות הן עיקר התורה ושרשה הגם שהמצוה היא גופנית והתורה היא חכמה רק שזה בחיצוניות וזה בפנימיות וכדלקמן.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

במל' = במלכות
הוי' = ה-ו-י-ה
בז"א = בזעיר אנפין
וא"ו = ו'
בא"א = באריך אנפין
לתרי"ג = ל 613
מח"ע = מחכמה עילאה
במו"ס = במוחא סתימאה
הא"ס ב"ה = האין סוף ברוך הוא
ע"י = על ידי
לר"ש = לרבי שמעון
ע"פ = על פניו
מ' = 40 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים