עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ד >> יום ט"ז אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 בשיעור הקודם הבאנו דוגמא שאדם יודע לתאר לרופא בדיוק את מיקום הכאב, אף על פי שהכאב הוא באיבר פנימי שלא נראה. אותו דבר כביכול, אלוקים יודע כל מה שנמצא, זז או דומם, גבוה, או נמוך. הוא יודע הכל, בבת אחת בלי עיניים.
מה שכתוב: 'עיני השם אלוקיך', זה רק כדי שהנבראים יבינו קצת את אלוקים במשל. כי בלי משל קשה להבין, לימוד החסידות נותן המון משלים, יותר משלושת אלפים דוגמאות ומשלים.

  
מילות התניא המקוריות:

אך ידיעתו ית' המיוחדת במהותו ועצמותו. כי הוא המדע והוא היודע והוא הידוע ובידיעת עצמו כביכול יודע כל הנבראים ולא בידיעה שחוץ ממנו כידיעת האדם. כי כולם נמצאים מאמיתתו ית'. ודבר זה אין ביכולת האדם להשיגו על בוריו וכו':
הגהה (כמ"ש הרמב"ם ז"ל והסכימו עמו חכמי הקבלה כמ"ש בפרד"ס מהרמ"ק ז"ל וכ"ה לפי קבלת האר"י ז"ל בסוד הצמצו' והתלבשות אורות בכלים כמש"ל פ"ב):
הרי ידיעה זו מאחר שהיא בבחי' א"ס אינה נקרא' בשם מתלבשת בכדור הארץ שהוא בעל גבול ותכלית אלא מקפת וסובבת. אף שידיעה זו כוללת כל עביו ותוכו בפועל ממש ומהווה אותו עי"ז מאין ליש וכמ"ש במ"א:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"י = על ידי
כמ"ש = כמו שכתב
הרמב"ם ז"ל = הרב רבינו משה בן מיימון זכרונו לברכה
בפרד"ס = בפירוש, רמז, דרש, סוד
מהרמ"ק = מהרב רבינו משה קורדואירו
וכ"ה = וכן הוא
האר"י ז"ל = הקדוש אלוקי רבינו יצחק זכרונו לברכה
הצמצו' = הצמצומים
כמש"ל פ"ב = כמו שנאמר למעלה פרק ב'
א"ס = אין סוף
נקרא' = נקראת
עי"ז = על ידי זה
במ"א = במקום אחר

      

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים