עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום ט' אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן לימד אותנו בפרקים ל'  ול"א בתניא תרגילי שמחה, אחד התרגילים השווים לכל נפש זה לעשות חשבון נפש באמת לאמיתו.
אם אני שגדלתי להורים בריאים בגופם, בממונם, ובנשמתם האם אני באמת מקיים את רצון השם? עם כל הכישורים שבהם התברכתי וקיבלתי אותם בירושה ללא עמל כלל, בוודאי שאסור לי להתגאות על יהודי שגדל בסביבה חולה, להורים גרושים, ללא כסף. על ידי תרגיל מחשבה זה דבר ראשון לא אהיה בעל גאווה על כל יהודי. דהיינו, אכבד כל יהודי ואשתדל לקרבו לתורה ולמצוות שלא על מנת לקבל ממנו איזו טובת הנאה. וזה מביא לשמחה אמיתית. את התובנה הזו, בא להוסיף הרבי הזקן בפרק ל"ב בתניא. לקיים עם היהודי החוטא מצוות אהבת ישראל. כי אם הוא אחיך באמת, תהיה שמח לעזור לו לצאת מהאשפה. וזה מביא שמחה גדולה גם לשליח וגם למקורב. כי שליח חב"ד שלא רואה במקורב הלא דתי פוטנציאל לאסיפת תרומות, אלא הוא באמת רוצה לקרב אותו לאלוקים - זה מביא שמחה לאדם וגם לשליח חב"ד וגם לרבונו של עולם.


מילות התניא המקוריות:

פרק לב
והנה ע"י קיום הדברי' הנ"ל להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה הרי זו דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן. כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקי' חיים. בשגם שכולן מתאימות ואב א' לכולנה ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד רק שהגופים מחולקי'. ולכן העושי' גופם עיקר ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם אלא התלויה בדבר לבדה. וז"ש הלל הזקן על קיום מצוה זו זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו'. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלו' הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא דכל עלמין וגם להמשיך אור א"ס ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש לקמן דהיינו במקור נשמות כל ישראל למהוי אחד באחד דוקא ולא כשיש פירוד ח"ו בנשמות דקב"ה לא שריא באתר פגים וכמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך וכמ"ש במ"א באריכות:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"י = על ידי
הדברי' = הדברים
הנ"ל = הנאמרים לעיל
באלקי' = באלקים
א' = אחד
מחולקי' = מחולקים
העושי' = העושים
וז"ש = וזה שאמר
ולהעלו' = ולהעלות
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
ח"ו = חס ושלום
דקב"ה = דקודשא בריך הוא
במ"א = במקום אחר
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים