עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אב תשע"ד >> יום שלישי ט' אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק א' ב'אגרת הקודש' בהוראה: על מנת לבחור חזן שיעמוד לתפילה בבית הכנסת, צריך לבחור את החזן על ידי הגרלה, או שרוב המתפללים יסכימו שאותו אדם יהיה חזן. ביום חול ההגרלה תתבצע רק בין החסידים שלומדים כל היום בכולל. כי רק הם יתפללו שעה וחצי שחרית,  החסידים שעובדים ולא לומדים בכולל, אם הם יהיו חזנים ביום חול, הם יקצרו את זמן התפילה לחצי שעה בלבד. אבל ביום השבת ניתן להכניס אותם להגרלה להיות חזן. אדרבה, עליהם מוטלת חובת היום, להתפלל בשבת באריכות, בכדי להשלים את חסרונם הרוחני של ימות החול.
הרבי הזקן מאיים על החסידים ומזהיר אותם שהוא שולח לכל בתי כנסת של חב"ד בלשים, והם ידווחו על אותם חסידים שעושים צחוק מנושא התפילה באריכות.  כשאותם חסידים שמזלזלים בתפילה באריכות יבואו להתוועדות עם הרבי הזקן, הרבי יורה להם את הדלת החוצה. אבל מי שיתפלל באריכות יזכה לשבת בהתוועדות יחד עם הרבי.

 
מילות התניא המקוריות:

ועתה הפעם הנני יוסיף שנית ידי בתוספת ביאור ובקשה כפולה שטוחה ופרושה לפני כל אנשי שלומים הקרובים והרחוקים לקיים עליהם שכל ימי החול לא ירדו לפני התיבה הבעלי עסקים שאין להם פנאי כ"כ. רק אותם שיש להם פנאי או המלמדים או הסמוכים על שולחן אביהם שיכולים להאריך בתפלת השחר ערך שעה ומחצה לפחות כל ימות החול מהם יהיה היורד לפני התיבה ע"פ הגורל או ע"פ ריצוי הרוב. והוא יאסוף אליו בסביב לו כל הסמוכים על שולחן אביהם או מלמדים שיוכלו להאריך כמוהו בבל ישונה נא ונא:
אך בשבתות וימים טובים שגם כל בעלי עסקים יש להם פנאי ושעת הכושר להאריך בתפלתם בכוונת לבם ונפשם לה'. ואדרבה עליהם מוטל ביתר שאת ויתר עז כמו שכתוב בשולחן ערוך אורח חיים וכמו שכתוב בתורת משה ששת ימים תעבוד כו' ויום השביעי שבת לה' אלהיך דייקא כולו לה'. ולזאת גם הם ירדו לפני התיבה בשבת ויום טוב על פי הגורל או בריצוי הרוב כמ"ש אשתקד:
 
וכגון דא צריך לאודועי שבדעתי אי"ה לשלוח לכל המנינים מרגלים בסתר לידע ולהודיע כל מי שאפשר לו וכל מי שיש לו פנאי להאריך ולעיין בתפלה ומתעצל יהי' נידון בריחוק מקום להיות נדחה בשתי ידים בבואו לפה לשמוע דא"ח ומכלל לאו אתה שומע הן ולשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת טוב ואין טוב אלא תורה וכו':


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כ"כ = כל כך
ע"פ = על פי
כמ"ש = כמו שכתבתי
אי"ה = אם ירצה ה'
יהי' = יהיה
דא"ח = דברי אלוקים חיים


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים