עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשע"ד >> יום שלישי ז' טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן מלמד אותנו בתחילת פרק שישי של תניא ממה יהודי צריך להיזהר. הרבי הזקן ממשיך לבאר לנו כיצד יהודי חוטא יכול לחטוא. הרי האלוקים לא רוצה שהוא יחטא אז איך יש כח ליהודי לחטוא, הרי אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה את החטאים מדוע הוא מחיה אותם? על זה יש משל: אדם שמעניק צדקה לכולם ופתאום הוא רואה עני שהוא רשע, הוא נותן לו צדקה בזריקה מכיוון הגב, כדי לא להסתכל על הרשע. כך גם היהודי הרשע -  האלוקים מעניק לו חיים בזריקה מאחורה, רק כדי שיהיה בחירה חופשית. אבל היהודי הרשע צריך להתגבר ולחזור בתשובה ועל ידי זה יקבל את חיותו מחדש במאור פנים. אבל לגויים הרשעים אין תקנה, הם יאבדו מאליהם בהתגלות הגאולה. הם יאבדו ללא טנקים וללא מטוסי קרב, הם יאבדו בנס מן השמיים כמו המצרים בקריעת ים סוף.
מילות התניא המקוריות:

ולכן נקרא עולם הזה ומלואו עולם הקליפות וסטרא אחרא ולכן כל מעשה עוה"ז קשים ורעים והרשעים גוברים בו כמ"ש בע"ח שער מ"ב סוף פ"ד:
הגהה עם היות בתוכו עשר ספי' דעשיה דקדושה וכמ"ש בע"ח שער מ"ג ובתוך עשר ספי' דעשיה אלו הן עשר ספי' דיצירה ובתוכן עשר ספי' דבריאה ובתוכן עשר ספי' דאצילות שבתוכן אור א"ס ב"ה ונמצא אור א"ס ב"ה מלא כל הארץ הלזו התחתונה על ידי התלבשותו בעשר ספי' דארבע עולמות אבי"ע כמ"ש בע"ח שער מ"ז פ"ב ובספר גלגולים פרק כ':
אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות זו למטה מזו המדרגה התחתונה היא שלש קליפו' הטמאות ורעות לגמרי ואין בהם טוב כלל ונקראו במרכבת יחזקאל רוח סערה וענן גדול וגו' ומהן נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות עובדי גלולים וקיום גופם ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח כמו ערלה וכלאי הכרם כו' וכמ"ש בע"ח שער מ"ט פ"ו וכן קיום וחיות כל המעשה דבור ומחשבה של כל שס"ה לא תעשה וענפיהן כמ"ש שם סוף פ"ה:

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עוה"ז = עולם הזה
כמ"ש = כמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
פ"ד = פרק ד'
ספי' = ספירות
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
אבי"ע = אצילות, בריאה, יצירה, עשיה
קליפו' = קליפות
שס"ה = 365
פ"ה = פרק ה'
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים