עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ג >> יום ז' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק י"א ב'איגרת הקודש' שבתניא: אם חסיד יורד מהמטוס בתחושת דיכאון, זה סימן שהוא לא מקושר באמת לכבוד קדושת אדמו"ר שליט"א. כי מי שבאמת מקושר יודע שרצון השם זה הכי טוב בשבילו. אם החסיד חושב רק על ההווי החברתי ב770, זה אומר שהוא תפס רק את החיצוניות של החסידות והוא רחוק מאוד מהרבי.  כשלא יצליח לעלות על מטוס הוא יפול בעצבות. אבל אם הוא חדור באמונה חסידית אמיתית פנימית, הוא יהיה בשמחה עצומה על כך שהרבי שולח אותו לשליחות חשובה בארץ הקודש ולכן הורידו אותו מהמטוס. על ידי מחשבה טובה זו הוא באמת יזכה להיות ב-770 בזמן הטוב ביותר לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

מילות התניא המקוריות:
וע"כ ראשית הכל שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה ויחיה ממש באמונתו בה' המחיה ומטיב עמו בכל רגע ומי שמתעצב ומתאונן מראה בעצמו שיש לו מעט רע ויסורין וחסר לו איזה טובה והרי זה ככופר ח"ו וע"כ הרחיקו מדת העצבות במאד חכמי האמת. אבל המאמין לא יחוש משום יסורין בעולם ובכל עניני העולם הן ולאו שוין אצלו בהשוואה אמיתית ומי שאין שוין לו מראה בעצמו שהוא מערב רב דלגרמייהו עבדין ואוהב א"ע לצאת מתחת יד ה' ולחיות בחיי עו"ג בשביל אהבתו א"ע וע"כ הוא חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני כי זה טוב לו ונוח לו שלא נברא כי עיקר בריאת האדם בעוה"ז הוא בשביל לנסותו בנסיונות אלו ולדעת את אשר בלבבו אם יפנה לבבו אחרי אלהים אחרים שהם תאוות הגוף המשתלשלים מס"א ובהם הוא חפץ או אם חפצו ורצונו לחיות חיים אמיתים המשתלשלים מאלקים חיים אף שאינו יכול:
(צ"ע. ובאיזה כת"י ליתא תיבות אלו [אף שאינו יכול] ובנוסחא אחרת מצאנו כך. "או אם חפצו ורצונו אף שאינו יכול לחיות חיי אמיתים כו'". ולפי נוסחא זו נראה שתיבות [אף שאינו יכול] הוא מאמר מוסגר).:
ויאמין שבאמת הוא חי בהם וכל צרכיו וכל עניניו משתלשלים באמת בפרטי פרטיותיהם שלא מס"א כי מה' מצעדי גבר כוננו ואין מלה כו' ואם כן הכל טוב בתכלית רק שאינו מושג ובאמונה זו באמת נעשה הכל טוב גם בגלוי שבאמונה זו שמאמין שהרע הנדמה בגלוי כל חיותו הוא מטוב העליון שהיא חכמתו יתברך שאינה מושגת והיא העדן שלמעלה מעוה"ב הרי באמונה זו נכלל ומתעלה באמת הרע המדומה בטוב העליון הגנוז:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וע"כ = ועל כן
ח"ו = חס ושלום
א"ע = את עצמו
עו"ג= עובדי גילולים
בעוה"ז = בעולם הזה
מס"א = מסטרא אחרא
צ"ע = צריך עיון
כת"י = כתב יד
מעוה"ב = מעולם הבא

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים