עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום ו' תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק כ' ב'איגרת הקודש' שבתניא: המצוות כפי שהם בעולם האצילות, הם במדרגה יותר גבוהה מהתורה והלימוד עצמו. אבל, כשהמצוות יורדות לעולם התחתון להעשות בגשמיות, התורה היא למעלה מן המצוות. כי בשם ה' י-ה-ו-ה, ה-ו' מלמד על התורה, וההא האחרונה על המצוות.
 
מילות התניא המקוריות:

והנה כמו"כ מזיווג זו"ן דבי"ע נבראו מאין ליש כל הנבראים והנוצרים והנעשים ע"י אור הנשמה שבתוכן שהיא אלקות מהכלים די"ס דמל' דאצי' וגם בתוכה הארת הקו דאור א"ס המלובש באצי' עד הפרסא והארת הקו שהיה מאיר בכלים די"ס דמל' בקע הפרסא עמהם ומאיר בהם בבי"ע כמו באצילות ממש וכן גם הקו בעצמו המלובש בסיום וסוף נה"י דא"ק שהוא סוף רגלי היושר שלו המסתיימים במל' דעשיה הנה הארת הקו מאירה משם ומתלבשת באור הנשמה די"ס דבי"ע שהוא אלקות והארה דהארה מתלבשת בנפש רוח די"ס דבי"ע ואף גם בכל הכלים שלהם והארה דהארה דהארה הוא בכל הנבראים ונוצרים ונעשים כמ"ש הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כולם וכל זאת בבחינת התפשטות החיות להחיותם
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמו"כ = כמו כן
זו"ן = זכר ונקבה
דבי"ע = דבריאה, יצירה, עשיה
ע"י = על ידי
די"ס = ד-י' ספירות
דמל' = דמלכות
נה"י = נצח, הוד, יסוד
דא"ק = דאדם קדמון
כמ"ש = כמו שכתוב
הא"ס = האין סוף 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים