עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשע"ד >> יום שלישי ו' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסביר לנו הרבי הזקן: אדם שחטא, הוא הפריד וכרת את האות ה' ששיכת ל-ו' של שם י-ה-ו-ה. כשהוא ממורמר ממעשה העבירה ומקבל החלטה טובה הוא מחזיר את ה-ה' האחרונה ל-ו'. על ידי כך שם השם חוזר ומאיר בגופו ובנשמתו. 

מילות התניא המקוריות:

והיא בחי' תשובה תתאה להעלות ה' תתאה להקימה מנפילתה שנפלה אל החיצוני' שהוא סוד גלות השכינה כמארז"ל גלו לאדום שכינה עמהם דהיינו כשהאדם עושה מעשה אדום מוריד וממשיך לשם בחי' וניצוץ אלהות המחיה את נר"נ שלו המלובשים בו בנפש הבהמית מהקליפה שבלבו שבחלל השמאלי המולכת בו בעודו רשע ומושלת בעיר קטנה שלו ונר"נ כבושי' בגולה אצלה וכשנשבר לבו בקרבו ונשברה רוח הטומאה וס"א ויתפרדו כו' היא קמה מנפילתה וגם נצבה כמ"ש במ"א:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
החיצוני' = החיצונים
נר"נ = נפש רוח ונשמה
ונר"נ = ונפש רוח ונשמה
במ"א = במקום אחר
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים