עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשפ"ד >> יום ה' אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

משל: עני שאוסף צדקה, אם הוא יגיד: 'מה עוזר לי השקל הזה שתרמת, אני צריך מליון שקל לבית'. אומרים לעני: 'כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, לכן תמשיך לאסוף, ובסוף יהיה לך בית'. בנמשל: העני זה אנחנו, וכאשר אנו אוספים נצחונות קטנים ומאירים את החושך שבליבנו, אפילו שהמלחמה עדיין נמשכת, בכל זאת הכשרנו את הקרקע לניצחון הסופי של הרבי מלך המשיח שליט"א. כי כל מעשה טוב דוחה את חושך הגלות במקצת, עד שזה מצטרף לחשבון גדול, וכל החושך נדחה בגאולה.
לכן כתוב בתנ"ך בספר קוהלת: "החכם עניו בראשו". הכוונה, שכל ריכוז מחשבתו של החכם זה באלוקים, שנמצא מעל הראש, ולכן הוא הולך עם כיפה, כדי להכניס אותו לריכוז. אותו אור אלוקי שנמצא לו מעל הראש עלול ליכבות. כי אור צריך משהו חומרי כדי להאיר, ברגע שייגמר השמן, שזה המצוות והתורה, יפסיק האור האלוקי להאיר לך על הראש. לכן תוסיף בתורה ובמעשים טובים, כדי שתבוא הגאולה ויאיר האור האלוקי בלי הפסק כלל.


מילות התניא המקוריות:

והוא בהקדים לשון הינוקא [בזהר פ' בלק] על פסוק החכם עיניו בראשו וכי באן אתר עינוי דבר נש כו' אלא קרא הכי הוא ודאי דתנן לא יהך בר נש בגילוי' דרישא ארבע אמות מאי טעמא דשכינתא שריא על רישיה וכל חכם עינוהי ומילוי ברישיה אינון בההוא דשריא וקיימא על רישיה וכד עינוי תמן לנדע דההוא נהורא דאדליק על רישיה אצטריך למשחא בגין דגופא דב"נ איהו פתילה ונהורא אדליק לעילא ושלמה מלכא צוח ואמר ושמן על ראשך אל יחסר דהא נהורא דבראשו אצטריך למשחא ואינון עובדאן טבאן וע"ד החכם עיניו בראשו עכ"ל.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

פ' = פרשת
בגילוי' = בגילויה
דב"נ = דבר נש
וע"ד = ועל דרך
עכ"ל = עד כאן לשונו

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים