עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ד >> יום ד' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק ל"ט בתניא: אם אדם חושב להתגדל ולהתפרסם, על ידי לימוד התורה או קיום המצוות, הוא צריך בחזרתו בתשובה להתחרט על כך. הוא צריך להתחרט על כך, שהאגו שלו רצה בקיום המצווה, וצריך לקבל על עצמו החלטה שמהיום והלאה, הוא לומד ומקיים תורה ומצוות, רק בשביל לעשות את רצון השם, ואז הוא מעלה רטרואקטיבית, את כל התורה והמצוות שעשה שלא לשמה, והם הופכות להיות לפני האלוקים.
אבל, אדם שלמד תורה בסתר וקיים מצוות בלי לחשוב על אלוקים, מיד כשהוא מתחיל לחשוב על אלוקים, התורה והמצוות שלו עולות למעלה. בתנאי, שיחזור ללמוד תורה עוד הפעם בשמחה. דהיינו, אם הוא למד 'יורה דעה' בפעם הראשונה, ולא חשב על אלוקים, אבל, הוא גם לא חשב על האגו שלו. כשהוא ילמד יורה דעה פעם שניה, מתוך שמחה אלוקית, אז גם הפעם הראשונה עולה לו לפני האלוקים, ויש לו שכר של לימוד כפול לשמה.


מילות התניא המקוריות:

וכשעוסק שלא לשמה ממש לשום איזו פניה לכבוד עצמו כגון להיות ת"ח וכהאי גוונא אזי אותה פניה שמצד הקליפה דנוגה מתלבשת בתורתו והתורה היא בבחי' גלות בתוך הקליפה לפי שעה עד אשר יעשה תשובה שמביאה רפואה לעולם שבשובו אל ה' גם תורתו שבה עמו ולכן אמרו רז"ל לעולם יעסוק אדם וכו' שמתוך שלא לשמה בא לשמה בודאי שבודאי סופו לעשות תשובה בגלגול זה או בגלגול אחר כי לא ידח ממנו נדח אך כשעושה סתם לא לשמה ולא שלא לשמה אין הדבר תלוי בתשובה אלא מיד שחוזר ולומד דבר זה לשמה הרי גם מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה ופרחא לעילא מאחר שלא נתלבש בו עדיין שום קליפה דנוגה ולכן לעולם יעסוק אדם כו' וכן הענין בתפלה שלא בכוונה כמ"ש בזהר:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ת"ח = תלמיד חכם
בבחי' = בבחינת
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
כמ"ש = כמו שכתוב
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים