עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשע"ד >> יום שלישי ג' תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק ט' בשער היחוד והאמונה בתניא, ומתרץ קושיא עצומה: מדוע הרמב"ם כותב שאלוקים והחכמה זה דבר אחד? אלוקים הוא אין סוף, והחכמה מוגבלת, כדי שאלוקים ירד למדרגת החכמה, הוא צריך לרדת באין סוף מדרגות.
מתרץ הרבי הזקן: כשאלוקים יוצר את העולם, הוא מתאחד עם המדרגה התחתונה ביותר, שהיא החכמה אצלו. גם את האחדות הזאת, לא ניתן להבין בשכל אנושי. לפני שאלוקים יורד למדרגה תחתונה, אי אפשר לקרוא לאלוקים בשם חכמה בכלל, כי חכמה היא מוגבלת עבורו. לא ניתן בשכל אנושי כלל להבין איך אין סוף מתאחד עם חכמה שזה השפלה עבורו . כמו שהשכל האנושי לא יכול לתפוס ניסים שקורים במלחמת המכבים, לדוגמא. ניסים באופן לא טבעי בכלל, הם מנצחים בדרך של למעלה מן השכל בתוך השכל.  אותו הדבר לא ניתן להבין כיצד אלוקים משפיל את עצמו להיקרא חכם, שזה עצמו פרדוכס. אלוקים הוא בלי גבול ואילו החכמה היא מוגבלת.  


מילות התניא המקוריות:

הגה"ה (סוד הצמצום באור א"ס ב"ה וצמצום א"ק וסוד הדיקנא שסוד כל הצמצומים לצמצם האור שיתלבש בבחי' כלים די"ס והנה אחר שנתלבש אור א"ס בבחי' כלים דחב"ד אז שייך לומר מ"ש הרמב"ם הוא היודע והוא המדע והוא הידוע ובידיעת עצמו וכו' לפי שבחי' כלים דאצילות נעשים נשמה וחיות לבי"ע ולכל אשר בהם אבל בלי צמצום והלבשה הנ"ל לא שייך כלל לומר הוא היודע והוא המדע וכו' כי אינו בבחי' וגדר דעת ומדע כלל ח"ו אלא למעלה מעלה עילוי רב עד אין קץ אפי' מבחי' וגדר חכמה עד שבחי' חכמה נחשבת אצלו ית' כבחי' עשיה גשמית):
והנה אין לנו עסק בנסתרו' אך הנגלות לנו להאמין אמונה שלימה דאיהו וגרמוהי חד דהיינו מדותיו של הקדוש ב"ה ורצונו וחכמתו ובינתו ודעתו עם מהותו ועצמותו המרומם לבדו רוממות אין קץ מבחי' חכמה ושכל והשגה ולכן גם יחודו שמתייחד עם מדותיו שהאציל מאתו ית' ג"כ אינו בבחי' השגה להשיג איך מתייחד בהן ולכן נקראו מדותיו של הקדוש ב"ה שהן הספירות בזה"ק רזא דמהימנותא שהיא האמונה שלמעלה מן השכל:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
א"ק = אדם קדמון
בבחי' = בבחינת
די"ס = ד-י' ספירות
דחב"ד = דחכמה, בינה, דעת
מ"ש = מה שכתב
הרמב"ם = רבינו משה בן מיימון
לבי"ע = לבריאה, יצירה, עשיה
הנ"ל = הנאמר לעיל
ח"ו = חס ושלום
אפי' = אפילו
ית' = יתברך
בנסתרו' = בנסתרות
ג"כ = גם כן
בזה"ק = בזוהר הקדוש

   
לעילוי נשמת הקדושים והטהורים שנרצחו בידי בני עוולה ומתו מות קדושים: גיל - עד בן אופיר שער, נפתלי בן אברהם פרנקל, אייל בן אוריאל יפרח הי"ד.
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים