עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ד >> יום ב' תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק י"ט ב'איגרת הקודש' שבתניא: כמו במשל הגשמי מגוף ונשמת האדם. אם אדם מתענג מחכמה מסוימת, הוא רוצה להנחיל תרגילים בקורס בכדי להעביר את התענוג בהשכלה לתלמידים. בודאי שלא יוכל להעביר את התענוג שבנשמתו לתלמידים, הוא מקסימום יכול ללמד אותם את החיצוניות של ההשכלה. התלמידים בעצמם יצטרכו להיתאמץ, ואולי להגיע לתענוג נשמתי מההשכלה.
במילים של החסידות, זה אומר שהם מקבלים רק את האחוריים של החכמה. כי אדם קודם מתענג בשכל, הנשמה מתגלה שם הרבה יותר. לאחר מכן אדם מתענג ברגשות, ואחר כך במחשבה, ואחר כך בדיבור, ואחר כך במעשה. זאת אומרת הנשמה מתגלה הכי פחות במעשה.
לכן, גם התענוג הוא הכי פחות שם. זו הסיבה שאנשים לא אוהבים לעשות, הם עושים רק כדי לקבל שכר. עם השכר הם יתענגו בלא לעשות, אלא, רק לצפות ולהשכיל דרך העיניים בלימוד החדש או הטיול שלעולם לא היתנסו בו לפני כן. אותו הדבר כביכול גם בלימוד התורה. משה רבינו באמת ראה את חיצוניות החכמה והגילוי האלוקי. לכן, נתן לעם ישראל את התורה. עם ישראל משיגים בתורה רק את חלק המעשה. לכן, לעם ישראל אין את התענוג העצמי של משה רבינו. 


מילות התניא המקוריות:
והנה בחי' חכמת אלהות ב"ה המלובשת בתרי"ג מצות התורה נק' בשם בחינת אחוריי' דחכמה כי כל אחוריים שבספירות הן מדרגות החיצונות והתחתונות במעלה שבספירה זו מה שיוכלו לירד ולהתפשט למטה להתלבש בברואים להחיותם ובחי' הפנים היא הספירה עצמה המיוחדת במאצילה א"ס ב"ה בתכלית היחוד כגון ד"מ ספירת חכמה שהיא מיוחדת במאצילה א"ס ב"ה בתכלית היחוד כי הקב"ה וחכמתו אחד (כמ"ש לעיל) ומה שמאיר ומתפשט מחכמתו ית' למטה בתחתונים שהם בעלי גבול ותכלית ומתלבש בהם נק' אחוריים ונק' ג"כ בחי' עשיה שבאצי' פי' עד"מ כמו שבאדם התחתון שיש בנשמתו ה' מדרגות זו למטה מזו שהן בחי' השכל והמדות ומחשבה ודבור ומעשה והמעשה היא התחתונה שבכולם שהחיות המתפשט מהנשמה ומלובש בכח המעשה הוא כאין לגבי החיות המתפשט ממנה ומלובש בכח הדבור שהוא כאין לגבי החיות המתפשט ממנה ומלובש במחשבה ומדות ושכל כן עד"ז ממש היא בחי' חכמתו ית' מה שיוכל להתפשט ממנה (להשפיע) [להתלבש] בתחתונים כולם הם כאין לגבי בחינת פנים המיוחד במאציל ב"ה דכולא קמיה כלא חשיב וההשפעה לכל הנבראים כולם שהם בעלי גבול ותכלית נחשבת ירידה וצמצום כביכול לגבי המאציל א"ס ב"ה עד"מ כמו שנחשבת ירידה וצמצום לשכל האדם המשכיל המצומצם באיזה עשיה גשמיות וחומרית ממש ולכן משה רבינו ע"ה שהשיג עד אחוריים דחכמה זכה שתנתן ע"י התורה שהיא נובלות חכמה שלמעלה פי' מה שנובל ממנה ויורד למטה ומתלבש בתורה גשמיות שלנו שעיקרה ותכליתה הוא קיום המצות ל"ת ועשה בפועל ומעשה ממש כמאמר היום לעשותם וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה והלומד שלא לעשות נוח לו שנהפכה שלייתו וכו' וכל אדם מוכרח להתגלגל עד שיקיים כל התרי"ג מצות בפועל ממש כנודע מהאריז"ל:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
ב"ה = ברוך הוא
בתרי"ג = ב613 
נק' = נקרא
אחוריי' = אחוריים
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
ד"מ = דרך משל
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
ית' = יתברך
ג"כ = גם כן
שבאצי' = שבאצילות
פי' = פירוש
עד"מ = על דרך משל
עד"ז = על דרך זה
ית' = יתברך
ע"ה = עליו השלום
ע"י = על ידי
ל"ת = לא תעשה
מהאריז"ל = מהרב אדוננו האלוקי רבי יצחק זכרונו לברכה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים