עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אב תשע"ד >> יום שלישי ב' אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן ללמד אותנו בפרק יו"ד ב'איגרת התשובה' בתניא: כאשר יהודי מתכונן ברצינות לתפילת שמונה עשרה, אז התפילה תחזיר את ה-הא הראשונה בחזרה ליו"ד של י-ה-ו-ה. כתוצאה מכך, לימוד התורה יעשה מתוך שמחה אמיתית, כי פסוקי דזמרה, וההכנות של לימוד חסידות לפני התפילה גורם להכנעת היצר, ומחזיר את ה-הא האחרונה ל-ו' של י-ה-ו-ה. זוהי תחילת העבודה. אבל קשה להתחיל את העבודה מיד ברצינות וכובד ראש, לכן לפחות, בליל שישי צריך להתעורר כבר בשעה 12 בחצות הלילה ולומר תיקון חצות. התיקון חצות הזה בליל שישי ימשיך ליום ששי בבוקר את הכוח לתשובה התחתונה הפשוטה. בכניסת השבת יתחיל היהודי להרגיש את התשובה העליונה, מתוך שמחה של שבת. שבת זה אותיות של תשב-ה, זאת אומרת תחזור בתשובה עליונה בעזרת השם.
 
מילות התניא המקוריות:

ומאחר שהתפלה היא בחי' תשובה עילאה צריך להקדים לפניה בחי' תשובה תתאה. וז"ש רז"ל במשנה אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש ופרש"י הכנעה והיא בחי' תשובה תתאה לעורר רחמים כנ"ל וכדיליף התם בגמ' מקרא דכתיב והיא מרת נפש. אכן בברייתא שם ת"ר אין עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה. ועכשיו בדור יתום הזה שאין הכל יכולין להפוך לבם כרגע מן הקצה. אזי עצה היעוצה להקדים בחי' תשובה תתאה בתיקון חצות כנ"ל. ומי שא"א לו בכל לילה עכ"פ לא יפחות מפעם א' בשבוע לפני יום השבת כנודע ליודעים שהשבת היא בחי' תשובה עילאה ושב"ת אותיות תש"ב אנוש כי בשבת היא עליות העולמות למקורם כו' ובפרט תפלות השבת וד"ל. (ובזה יובן מ"ש שובה אלי כי גאלתיך פי' כי מאחר שמחיתי כעב פשעיך היא העברת הסט"א וגאלתיך מן החיצונים בהתעוררות רחמים עליונים באתערותא דלתתא בתשובה תתאה כנ"ל אזי שובה אלי בתשובה עילאה):

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
וז"ש = וזה שכתוב
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
ופרש"י = ופירש ר' שלמה יצחקי
כנ"ל = כנאמר לעיל
בגמ' = בגמרא  
ת"ר = תנו רבנן 
שא"א = שאי אפשר
עכ"פ = על כל פנים
א' = אחת
וד"ל = ודי למבין
מ"ש = מה שכתוב
פי' = פירוש
הסט"א = הסטרא אחרא


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא


לע"נ חיילי צה"ל שנהרגו בידי בני עוולה במבצע 'צוק איתן': סמל דניאל קדמי, סמל ברקאי ישי שור, סמל שגיא ארז, סמל דור דרעי, סמל נדב ריימונד הי"ד.
להצלחת וביטחון חיילי צה"ל שלוחמים מלחמת קודש בבני עוולה במלחמת 'צוק איתן'
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים