עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ג >> יום א' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק ל"ז בתניא: להאיר את העולם הזה, על ידי שיהודי עושה את רצון השם. כאשר יהודי רואה, שהמצוות המעשיות נעשות על ידי שלוחים אחרים, עדיף שישב וילמד תורה, ואז הוא יאיר את העולם לא פחות מהם. כי כל הכח שלהם במצוות המעשיות, באים להם על ידי שאתה לא נכנס איתם במחלוקת על טריטוריה. זה עצמו מצווה גדולה, שאתה מקיים את הלאו של: 'לא תתגודדו'. תקרא בתורה והשם יענה לך וימלא כל משאלות לבבך לטובה ולברכה.

מילות התניא המקוריות:
והנה המשכה והארה זו שהאדם ממשיך ומאיר מהארת אור א"ס ב"ה על נפשו ועל נפשות כל ישראל היא השכינ' כנסת ישראל מקור כל נשמות ישראל כמ"ש לקמן ע"י עסק התורה נקראת בלשון קריאה קורא בתורה פי' שע"י עסק התורה קורא להקב"ה לבוא אליו כביכול כאדם הקורא לחבירו שיבא אליו וכבן קטן הקורא לאביו לבא אליו להיות עמו בצוות' חדא ולא ליפרד ממנו ולישאר יחידי ח"ו וז"ש קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת ואין אמת אלא תורה דהיינו שקורא להקב"ה ע"י התורה דוקא לאפוקי מי שקורא אותו שלא על ידי עסק התורה אלא צועק כך אבא אבא וכמו שקובל עליו הנביא ואין קורא בשמך כו' וכמ"ש במ"א. ומזה יתבונן המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בשעת עסק התורה כמש"ל [פ' כ"ג]:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
השכינ' = השכינה
כמ"ש = כמו שכתוב
ע"י = על ידי
פי' = פירוש
להקב"ה = להקדוש ברוך הוא
בצוותא' = בצוותא
ח"ו = חס ושלום
וז"ש = וזה שכתוב 
במ"א = במקום אחר
כמש"ל = כמו שנאמר לעיל
פ' = פרק
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים