עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשע"ד >> יום שישי כ' תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

לפני מתן תורה כל מי שקיים את שבע מצוות בני נח, קיבל נפיחה מאלוקים. אחרי מתן תורה כל מי שנולד לאמא יהודיה מקבל נשמה יהודית באופן אוטומטי, גם על נפיחה. הדיבור הוא חיצוני, לכן אלוקים לא מורגש בבריאה בראיית העין או במשמוש היד. אבל הנפיחה היא מורגשת, לכן מי שיש לו נשמה אלוקית הוא ממש נצחי, וחי חיי אדם, ואילו הגויים חיים חיי בהמה. 
 
מילות התניא המקוריות:

ככה ממש עד"מ המבדיל הבדלות לאין קץ. יש הפרש עצום מאד למעלה בין כל צבא השמים ואפי' המלאכי' שנבראו מאין ליש וחיים וקיימי' מבחי' חיצוניות החיות והשפע שמשפיע א"ס ב"ה להחיות העולמות ובחי' זו נקראת בשם רוח פיו עד"מ כמ"ש וברוח פיו כל צבאם והיא בחי' חיות המלובשת באותיות שבעשרה מאמרות (שהן בחי' כלים והמשכות וכו' כמ"ש בלק"א ח"ב פי"א). ובין נשמת האדם שנמשכה תחלה מבחי' פנימי' החיות והשפע שמשפיע א"ס ב"ה כמ"ש ויפח וכו' ואח"כ ירדה בסתר המדרגה ג"כ ע"י בחי' האותיות שבמאמר נעשה אדם וכו' כדי להתלבש בגוף עוה"ז התחתון. ולכן נקראו המלאכי' בשם אלקים בכתוב וכמ"ש כי ה' אלקיכם אלקי האלקי' כו' הודו לאלקי האלקי' כו' ויבאו בני האלקי' להתייצב כו'. לפי שיניקת חיותם היא מבחי' חיצוניות שהיא בחי' האותיות לבד ושם אלקים הוא בחי' חיצוניות לגבי שם הוי' ב"ה. אבל נשמת האדם שהיא מבחי' פנימי' החיות היא חלק שם הוי' ב"ה. כי שם הוי' מורה על פנימי' החיות שהיא למעלה מעלה מבחי' האותיות.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עד"מ = על דרך משל
ע"י = על ידי
בחי' = בחינה
פנימי' = פנימית
ואפי' = ואפילו
המלאכי' = המלאכים
וקיימי' = וקיימים
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
בלק"א = בליקוטי אמרים
ח"ב = חלק ב'
פי"א = פרק י"א
ואח"כ = ואחר כך
ג"כ = גם כן
עוה"ז = עולם הזה
המלאכי' = המלאכים
האלקי' = האלוקים

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא


להצלחת וביטחון חיילי צה"ל שלוחמים מלחמת קודש בבני עוולה במלחמת 'צוק איתן'
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים