עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשע"ד >> יום שישי כ"ט סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

גימטריה מורה על הסתר, כי הצופן מוסתר על ידי חשבון סודי, זה מורה שהחיות של האבן היא מוסתרת. לכן, האבן לא מסוגלת להוציא קול, ולא מסוגלת להתנוענע חפשי. הרבי הזקן מלמד אותנו שכל אותיות התורה, הם בעצם העברת חיות האלוקים לנבראים. כאשר יהודי מקיים - לומד את אותיות התורה, הוא ממשיך חיות לכל העולם.
מכאן אנו לומדים שכשבחורי הישיבות והאברכים לומדים תורה, הם בעצם עוזרים לקיום העולם, ובזכותם צה"ל מנצח וינצח ויצליח במבצעים הבטחוניים. 


מילות התניא המקוריות:

והחשבון מורה על מיעוט האור והחיות מיעוט אחר מיעוט עד שלא נשאר ממנו אלא בחי' אחרונה שהוא בחי' החשבון ומספר כמה מיני כחות ומדרגות כלולות באור וחיות הזה המלובש בצירוף זה של תיבה זו (ואחר כל הצמצומי' האלה וכיוצא בהן כאשר גזרה חכמתו ית' הוא שהי' יכול האור והחיות להתלבש גם בתחתוני' כמו אבנים ועפר הדומם כי אבן ד"מ שמה מורה כי שרשה משם העולה ב"ן במספרו ועוד אלף נוספת משם אחר (לישעם) [נר' דצ"ל לטעם] הידוע ליוצרה. והנה שם ב"ן בעצמו הוא בעולמות עליונים מאד רק שע"י צמצומי' רבים ועצומים ממדרגה למדרגה ירד ממנו חיות מועט במאד מאד עד שיוכל להתלבש באבן וזו היא נפש הדומם המחי' ומהוה אותו מאין ליש בכל רגע וכמש"ל וזו היא בחי' ממכ"ע משא"כ בחי' סוכ"ע) וכל כח ומדרגה יכול לברוא ברואים כפי בחי' מדרגה זו גם כן לאין קץ ותכלית בכמותם ואיכותם להחיות עדי עד מאחר שהוא כח ה' המתפשט ונאצל מרוח פיו ואין מעצור כו'. אך שלא יהי' איכותם במעלה גדולה כ"כ כאיכות ומעלת ברואים שיוכלו להבראות מבחי' כח ומדריגת האותיות עצמן:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינה
הצמצומי' = הצמצומים
שהי' = שהיה
בתחתוני' = בתחתונים
ד"מ = דרך משל
ב"ן = בר נש
וכמש"ל = וכמו שנאמר לעיל
ממכ"ע = ממלא כל עלמין
משא"כ = מה שאין כן
סוכ"ע = סובב כל עלמין
יהי' = יהיה
כ"כ = כל כך

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים