עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשפ"ד >> יום כ"ט אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

יהודי שעובד את ה' בגלל שכך ה' ציוה, אדם כזה גם אם יתכונן לטוס לרבי שליט"א, ובבן גוריון יגידו לו שאין מקום על הטיסה, הוא יהיה ממש בשמחה. כי הנסיעה שלו לרבי שליט"א, היא לא מחמת תענוג כל שהוא, אלא, כל ענינו זה להיות עם הרבי בכל מקום. ואם הרבי רוצה שהוא ישאר בישראל, הוא ימשיך להניח תפילין עם יהודים ברחוב בתל אביב.זה דרגה הכי גבוהה שחסיד גשמי מגיע. כי הוא בעולם האצילות, דהיינו, בכל מקום הוא ב -770.

מילות התניא המקוריות:

והנה צמצום זה היא סבת ההארה שמאירות שם חב"ד של א"ס ב"ה לנשמות אלו בעולם הבריאה. משא"כ באצילות שאינם בבחי' צמצום כ"כ א"א לשכלים נבראים לקבל מהן ולכן לית מחשבתא דילהון תפיסא שם כלל לכן הוא מדור לצדיקי' הגדולים שעבודתם היא למעלה מעלה אפי' מבחי' דחילו ורחימו הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולתו ית' כמו שעולם האצילות הוא למעלה מעלה מבחי' בינה ודעת לשכל נברא אלא עבודתם היתה בבחי' מרכבה ממש לא"ס ב"ה וליבטל אליו במציאות ולהכלל באורו ית' הם וכל אשר להם ע"י קיום התורה והמצות ע"ד שאמרו האבות הן הן המרכבה והיינו לפי שכל ימיהם היתה זאת עבודתם. 
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

נבראי' = נבראים
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
משא"כ = מה שאין כן
כ"א = כי אם
א"א = אריך אנפין
לצדיקי' = לצדיקים
אפי' = אפילו
ית' = יתברך
ע"י = על ידי
ע"ד = על דרך 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים