עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ד >> יום כ"ט אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסכם הרבי הזקן את פרק ט' ב'איגרת הקודש' שבתניא ומלמד אותנו: אנחנו צריכים להביא את הגאולה למטה בארץ. התנאים והאמוראים עשו את חלקם בדיבור, ובמחשבה, אבל הגאולה לא הגיעה עדיין למטה בארץ. הגאולה לא הגיעה כי אלוקים מחכה לצדקה מעשית שבאה דווקא על ידי הדור שלנו שהוא דור המעשה, לכן גדולה צדקה שמקרבת ומזרזת את הגאולה.
 
מילות התניא המקוריות:

ע"כ אהוביי אחיי שימו נא לבבכם לאלה הדברים הנאמרים בקצרה מאד (ואי"ה פא"פ אדבר בם בארוכה) איך היות כל עיקר עבודת ה' בעתים הללו בעקבות משיחא היא עבודת הצדקה כמ"ש רז"ל אין ישראל נגאלין אלא בצדקה ולא ארז"ל ת"ת שקול כנגד גמ"ח אלא בימיהם שת"ת היה עיקר העבודה אצלם וע"כ היו חכמים גדולים תנאים ואמוראים. משא"כ בעקבות משיחא שנפלה סוכת דוד עד בחי' רגלים ועקביים שהיא בחי' עשיה אין דרך לדבקה בה באמת ולהפכא חשוכא לנהורא דילה [נ"א דיליה] כ"א בבחי' עשיה ג"כ שהיא מעשה הצדקה כידוע למשכילים שבחי' עשיה באלקות היא בחי' השפעת והמשכת החיות למטה מטה למאן דלית ליה מגרמיה כלום וכל הזובח את יצרו בזה ופותח ידו ולבבו אתכפיא ס"א ומהפך חשוכא לאור השי"ת השוכן עלינו בבחי' עשיה בעקבות משיחא ויזכה לראות עין בעין בשוב ה' ציון כו':
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"כ = על כן
ואי"ה = ואם ירצה השם
פא"פ = פעם אחר פעם
כמ"ש = כמו שכתבו
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
ארז"ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה
ת"ת = תלמוד תורה
גמ"ח = גמילות חסדים
משא"כ = מה שאין כן
בחי' = בחינת
נ"א = נוסח אחר
כ"א = כי אם
ג"כ = גם כן
ס"א = סטרא אחרא
השי"ת = השם יתברך

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

לע"נ הרב יעקב בן זבולון ויעל לויוב ז"ל.
ת.נ.צ.ב.ה

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים