עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשע"ד >> יום שישי כ"ח אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 גם האנשים שהם בני תורה ולא מתנהגים כמו שצריך, עדיין צריך לאהוב אותם. אפילו שהוכיח אותם והם המשיכו בדרכם הלא טובה צריך לאהוב אותם בגלל הנפש האלוקית. הנפש האלוקית שלהם נמצאת בגלות ועטופה בקליפות של הסטרא אחרא. על ידי הרחמנות והאהבה מקלפים את הקליפה של הסטרא אחרא ומגלים את הנפש האלוקית שביהודי.

מילות התניא המקוריות:

וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעונותיהם שמצוה לשנאותם מצוה לאהבם ג"כ ושתיהן הן אמת שנאה מצד הרע שבהם ואהבה מצד בחי' הטוב הגנוז שבהם שהוא ניצוץ אלקות שבתוכם המחיה נפשם האלקית וגם לעורר רחמים בלבו עליה כי היא בבחי' גלות בתוך הרע מס"א הגובר עליה ברשעי' והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת האהבה כנודע ממ"ש ליעקב אשר פדה את אברהם [ולא אמר דה"עה תכלית שנאה שנאתים וגו' אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלהי ישראל כדאיתא בגמרא ר"פ ט"ז דשבת]:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ג"כ = גם כן
בחי'= בחינת
מס"א = מסטרא אחרא
ברשעי' = ברשעים
ממ"ש = ממה שנאמר
דה"עה = דוד המלך עליו השלום
וגו' = וגומר
ר"פ ט"ז = ריש פרק ט"ז

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים