עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ד >> יום שישי כ"ז טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 על זה מתרץ הרבי הזקן כאן בפרק י"ד של תניא: איוב אמר בראת צדיקים - הכוונה לצדיקים כאלה כמו הרבי שליט"א מליובאוויטש שנולד "בעל מום", בלי יצר הרע. אין לו שום תאוות כמו רבה שבתוך המערה שלו עמוק בלב יש רק דבש. הקב"ה יצר אותו ככה ואין לרבי מליובאוויטש מלך המשיח בחירה לעשות רע. זה שאיוב אמר שאלוקים ברא רשעים הכוונה לרשעים כאלה שעולים להם מחשבות רעות, ומיד הם מתגברים על המחשבות הרעות. וזה בינוני, שאפילו אם הוא יתגבר כל היום, האלוקים לא מוציא לו את היצר הרע הפנימי. דהיינו הקב"ה ברא אותו באופן כזה שתמיד יעלו לו הרהורים רעים, אבל הוא יתגבר עליהם בבחירתו החפשית ולא יחטא. כי כל אחד מישראל יכול להתגבר על עצמו ולא לחטוא.

מילות התניא המקוריות:

משא"כ בדבר המסור ללב דהיינו שיהא הרע מאוס ממש בלב ושנאוי בתכלית שנאה או אפי' שלא בתכלית שנאה הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו אלא ע"י גודל ותוקף האהבה לה' בבחי' אהבה בתענוגים להתענג על ה' מעין עוה"ב. ועל זה אמרו רז"ל עולמך תראה בחייך כו' ואין כל אדם זוכה לזה כי זהו כעין קבול שכר וכדכתיב עבודת מתנה אתן את כהונתכם וגו' כמ"ש במ"א. ולכן אמר איוב בראת צדיקים וכו' וכדאיתא בתיקונים שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחי'. חסידים גבורים המתגברים על יצרם מארי תורה נביאים כו' צדיקים כו' ע"ש:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

משא"כ = מה שאין כן
ע"י = על ידי
בבחי' = בבחינת
עוה"ב = עולם הבא
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
כמ"ש = כמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
ובחי' = ובחינת
ע"ש = עיין שם
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים