עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשע"ד >> יום שישי כ"ד טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן לימד אותנו בפרק י"ב של תניא שלהיות בינוני זה פשוט לא לעשות עבירות בפועל ממש ולא לחשוב עליהם ברצון, אלא ללמוד תורה כל היום. מסביר לנו הרבי הזקן בפרק י"ג של תניא שיש מלחמת שלטון תמידית בין היצר טוב ליצר הרע בתוך הגוף של הבינוני. והקב"ה עוזר לבינוני תמיד לנצח את הרע. לכן  אם האדם מתפלל ולומד תורה כל היום בישיבה שלא יקרא לעצמו צדיק, היות ובפנים מתנהלת לו תמיד מלחמה. לכן שיזהר לא ליפול בדמיונות של גאווה, כי גם במצב שלו הוא צריך מאוד להיזהר שלא יפול.

מילות התניא המקוריות:

פרק יג
ובזה יובן לשון מאמרז"ל בינונים זה וזה שופטן [פי' יצר טוב ויצר הרע] דכתיב כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו ולא אמרו זה וזה מושלים ח"ו כי כשיש איזו שליטה וממשלה ליצר הרע בעיר קטנה אפי' לפי שעה קלה נקרא רשע באותה שעה אלא היצה"ר אינו רק עד"מ כמו שופט ודיין האומר דעתו במשפט ואעפ"כ יכול להיות שלא יהיה פסק הלכה כך למעשה מפני שיש עוד שופט ודיין החולק עליו וצריך להכריע ביניהם והלכה כדברי המכריע כך היצה"ר אומר דעתו בחלל השמאלי שבלב ומהלב עולה למוח להרהר בו ומיד חולק עליו השופט השני שהוא הנפש האלהית שבמוח המתפשט בחלל הימני שבלב מקום משכן היצר טוב והלכה כדברי המכריע הוא הקב"ה העוזרו להיצר טוב כמאמר רז"ל אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו והעזר היא ההארה שמאיר אור ה' על נפש האלהית להיות לה יתרון ושליטה על סכלות הכסיל ויצה"ר כיתרון האור מן החושך כנ"ל. 

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מאמרז"ל = מאמר רבותינו זכרונם לברכה
פי' = פירוש
ח"ו = חס ושלום
אפי' = אפילו
היצה"ר = היצר הרע
עד"מ = על דרך משל 
ואעפ"כ = ואף על פי כן
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
כנ"ל = כנאמר לעיל
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים