עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשפ"ד >> יום כ"ד אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אם אני שגדלתי להורים בריאים בגופם, בממונם, ובנשמתם האם אני באמת מקיים את רצון השם? עם כל הכישורים שבהם התברכתי וקיבלתי אותם בירושה ללא עמל כלל, בוודאי שאסור לי להתגאות על יהודי שגדל בסביבה חולה, להורים גרושים, ללא כסף. על ידי תרגיל מחשבה זה דבר ראשון לא אהיה בעל גאווה על כל יהודי. דהיינו, אכבד כל יהודי ואשתדל לקרבו לתורה ולמצוות שלא על מנת לקבל ממנו איזו טובת הנאה. וזה מביא לשמחה אמיתית.

מילות התניא המקוריות:

 כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקי' חיים. בשגם שכולן מתאימות ואב א' לכולנה ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד רק שהגופים מחולקי'. ולכן העושי' גופם עיקר ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם אלא התלויה בדבר לבדה. 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

באלקי' = באלקים
א' = אחד
מחולקי' = מחולקים
העושי' = העושים 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים