עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום כ"א שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן מבאר לנו בהמשך פרק כ"ו בתניא: לעתיד לבוא אלוקים יגלה בעולם את הסודות, כמו למשל: מדוע היה לבני ישראל כל כך הרבה צרות? כמו שהיו"ד היא אות קטנה וקצרה ולא נוגעת ברצפה כמו כל האותיות. כך גם הסודות של הצרות לא יכולים להתגלות בעולם התחתון אצלינו, אלא רק לעתיד לבוא נבין את הסיבה כביכול. מי שרוצה להחכים שיידע: שבעצם היו"ד היא אות החכמה, מי שחכם שותק בזמן הגלות ושמח בשמחה פנימית בשקט, כי הכל לטובה ואין רע יורד מלמעלה!!!

מילות התניא המקוריות:

והנה עצה היעוצה לטהר לבו מכל עצב ונדנוד דאגה ממילי דעלמא ואפי' בני חיי ומזוני מודעת זאת לכל מאמר רז"ל כשם שמברך על הטובה כו' ופירשו בגמ' לקבולי בשמחה כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית כי גם זו לטובה רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר כי היא מעלמא דאתכסי' שלמעלה מעלמא דאתגלייא שהוא ו"ה משם הוי"ה ב"ה ועלמא דאתכסיא הוא י"ה וז"ש אשרי הגבר אשר תיסרנו י"ה וגו' ולכן ארז"ל כי השמחים ביסורים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו כי השמחה היא מאהבתו קרבת ה' יותר מכל חיי העוה"ז כדכתיב כי טוב חסדך מחיים וגו' וקרבת ה' היא ביתר שאת ומעלה לאין קץ בעלמא דאתכסיא כי שם חביון עוזו ויושב בסתר עליון ועל כן זוכה לצאת השמש בגבורתו לעתיד לבא שהיא יציאת חמה מנרתקה שהיא מכוסה בו בעוה"ז ולעתיד תתגלה מכסויה דהיינו שאז יתגלה עלמא דאתכסיא ויזרח ויאיר בגילוי רב ועצום לכל החוסים בו בעוה"ז ומסתופפים בצלו צל החכמה שהוא בחי' צל ולא אורה וטובה נראית וד"ל:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ואפי' = ואפילו
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
דאתכסי' = דאתכסיא
י"ה = חלק משם ה-ו-י-ה
וז"ש = וזה שכתוב
ארז""ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה
העוה"ז = העולם הזה
בחי' = בחינת
וד"ל = ודי למבין
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים